Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English | Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest | User: Gast | Login

Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
 Management
  System


Over Johan van Soest

Johan van Soest

Ing. Johan van Soest CIPM is:

 • Business Continuity Manager / Functionaris voor de Gegevensbescherming
 • Deskundig
 • Analytisch
 • Creatief
 • Out of the box thinking
 • Zelfwerkzaam
 • Goed humeur & humor
 • Hoog verantwoordelijkheidsgevoel
 • Besluitvaardig ook gedurende storingen en calamiteiten

Certified Privacy Information Manager

Motto

Ik streef naar een gestructureerde, gestandaardiseerde, redundante, stabiele ICT-omgeving met de best mogelijke service voor interne en externe klanten binnen de doelstelling (policy), mogelijkheden (possibilities) en budget
Persoonsgegevens worden beschermd door de Beschikbaarheid en Integriteit van gegevens voortdurend te verbeteren en de Vertrouwelijkheid (CIA triad) te vergroten door middel van technische en organisatorische maatregelen (opleiding, bewustzijn, versleuteling, anonymisering en procedures)
Johan woont in Aalst-Waalre (kaart). Dit is een dorp gelegen tussen de stad Eindhoven (kaart) en gemeente Valkenswaard (kaart). Na de HAVO heeft hij aan de Hogeschool Eindhoven het ingenieursdiploma Electrotechniek differentiatie Technische Computerkunde (TCK) met zeer goede cijfers behaald. Daarnaast heeft hij de kopstudies "Duits voor Gevorderden" en "Arbeidsverhoudingen en Sociaal recht" aan de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) succesvol afgerond.

[Vakken en structuur van de HBO opleiding TCK]
Vakken en structuur van de HBO opleiding TCK (Beweeg de muis over de afbeelding voor meer informatie.)

Uit interesse en aanvulling op de HBO-opleiding zijn aan de Technische Universiteit Eindhoven faculteit Electrotechniek/Informatietechniek diverse relevante vakken gevolgd. Vooral sociale-vakken en vakken in teamverband genoten hier de voorkeur. Dat naast de techniek ook hierin zijn interesses liggen blijkt wel uit het feit dat hij bij Fontys in Utrecht een Managementopleiding voor personen met een technische achtergrond met succes heeft afgerond.
Management en OrganisatieCommunicatie
Strategisch ManagementCommercieel Management
LeidinggevenPersoonlijke vaardigheden
PersoneelsManagementManagement van Veranderingen

Modules Post HBO opleiding Management voor Technici.

Ter onderbouwing van de benodigde juridische kennis over de op 25 mei 2018 ingevoerde Europese privacywetgeving, de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), is Johan gecertificeerd Informatie Privacy Manager (CIPM). CIPM is 's werelds eerste en enige certificering in privacy programma management.
Het behalen van de CIPM certificering, laat zien dat de houder niet alleen de privacy regelgeving kent-hij weet het te implementeren in een organisatie. Met andere woorden, hij is de aangewezen persoon voor de dagdagelijkse werkzaamheden als het gaat om privacy.
De IAPP CIPM, CIPP/E, CIPP/US en CIPT certificeringen zijn geaccrediteerd door het American National Standards Institute (ANSI) onder de Internationale Standaardisatie Organisatie (ISO) Standaard 17024:2012. Deze internationaal erkende certificatie wordt beheerd door het IAPP (International Association of Privacy Professionals) Sinds 2018 worden de IAPP certificaten wereldwijd erkend door de International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement.

Beknopt loopbaan overzicht

Johan werkt op de ICT - afdeling van Brabantia. Dit is een wereldwijd opererend toonaangevend bedrijf dat huishoudelijke goederen ontwerpt, produceert, verkoopt en distribueert. Daar is hij is begonnen met het programmeren en ondersteunen van de mainframe-software voor de fabricage (MRP, Inkoop, calculatie, planning, voorraadbeheer), logistiek en verkoop. Vervolgens heeft hij gewerkt als systeemontwerper voor deze ERP applicaties met daarbij de verantwoordelijkheid voor het mainframebeheer (3 operators). Door zijn advies om te standaardiseren op één platform voor de software-ontwikkeling en netwerkbeheer konden significante kosten in beheer worden gereduceerd en kon op dure mainframelicenties en bijbehorende dure hardware-upgrades worden bespaard. Dit heeft een directe besparing van 1,5 miljoen gulden opgeleverd en de jaarlijks terugkerende dure mainframe-licenties bespaard. Na het succesvol leiden van deze netwerk- en mainframe-migratie projecten werd Johan werkzaam als Business Continuity Manager (BCM) en ICT - Specialist bij Brabantia. In deze rol worden de groepsleiders en de ICT-Manager begeleid bij het organiseren, beschrijven, configureren en testen van uitwijkprocedures met betrekking tot de wereldwijde ICT-dienstverlening. Ook worden wijzigingen en investeringen getoetst aan mogelijke consequenties voor uitwijkbaarheid en hoge-beschikbaarheid van de uiteindelijke oplossing. Gezien de constante invoering van nieuwe technologieën, trends en diensten is hiervoor een continue verbeterproces (Deming) opgezet, waarbij de wijzigingen steeds geborgd worden in procedures.

web-master animated gif Johan is daarnaast technisch Webmaster van de bedrijfssites, inkoper van de internationale domeinregistraties en draagt er zorg voor dat de partners en importeurs van Brabantia worden ondersteund bij het opzetten van hun webshops. Door inzet van het Trademark Clearinghouse (TMCH) en ondersteuning van de verkoopdirecteuren wordt gewerkt aan de bescherming van het merk Brabantia op het internet.

Gezien de goede resultaten van de BCM rol, is Johan in 2017 door het management verzocht om de rol van Functionaris voor de Gegevensbescherming FG/DPO van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) op zich te nemen. Hiertoe heeft hij eind 2018 de wereldwijd erkende IAPP CIPM certificering behaald. Een van de taken van de Functionaris voor Gegevensbescherming is om collega's voor te lichten over de AVG en het bewustzijn over veiligheid en vertrouwelijkheid te verhogen. Met dezelfde tooling geeft Johan nu Security en Phishing-trainingen voor alle collega's wereldwijd. Dit omvat het managen en motiveren van de cursisten om de cursussen op tijd af te ronden en hen daadwerkelijk te ondersteunen in het leerproces.

De ICT vernieuwt zich zo snel met nieuwe concepten en technologieën dat "éducation permanente" bestaande uit een gedegen opleiding aangevuld met productgerichte cursussen en doornemen van vakliteratuur vereist is.

Succesvolle projecten

Project stappen
Project stappen.
Johan heeft diverse grote IT migratie projecten geleid. Deze projecten omvatten de complete cyclus van:
[*] Probleem inventarisatie
[*] Onderzoek van technische en bedrijfsspecifieke oplossingen
[*] Project planning
[*] Resource planning (in- en extern) inclusief training van medewerkers en IT-personeel
[*] Regelen van reis en verblijf
[*] Uitvoering
[*] Evaluatie
Al deze projectfasen zijn aan het MT gepresenteerd en accoord bevonden.
Een van de strategieën was het reduceren van het aantal besturingssystemen dat ondersteund moest worden door de ICT - afdeling. Subprojecten hieromtrent zijn onder andere:
[*] Migratie van het wereldwijde Novell Netware netwerk naar de Microsoft Windows Active directory
[*] Migratie van het wereldwijde Novell GroupWise naar de Microsoft Exchange mail services
[*] Migratie van het complete logistieke systeem van de Unisys mainframes naar Microsoft Windows Enterprise servers draaiend op Microsoft SQL Enterprise databases met de LION toolset. Hiermee is een directe besparing van 1,5 miljoen gulden gerealiseerd.
[*] Migratie van alle ERP software naar een platform met hoge beschikbaarheid (High Availability) met een meedraaiende standby locatie. Het platform is gebaseerd op Active-Active Microsoft SQL geclusterde databases en redundante Application servers voor de bedrijfslogica. De opslagtechnologie is gebaseerd op een SAN van HP StorageWorks Enterprise Virtual Array en HP StorageWorks Modular Smart Array
Enkele andere succesvolle projecten zijn:
[*] Analyse, design en implementatie van EDI ladingdrager-informatie inclusief SSCC dragercalculatie en optimalisatie in het Brabantia eigen logistieke systeem.
[*] Het introduceren van ITIL
Dit was een belangrijke organisatorische wijziging voor de IT-Afdeling en hiermee werd het volgende geïntroduceerd:
 • Nieuwe first-line deskundige ICT-helpdesk met ticket-systeem
 • Tweede en derde niveau ondersteuning gedefinieerd met in-huis expertise en toeleveranciers
 • Configuration management database CMDB
 • Change Management
[*] Business Continuity Management: Het omvormen van de ICT - infrastructuur (hardware, software, interfacing en synchronisatie) en het bewustzijn van de medewerkers om te komen tot een bedrijfseigen Business Continuity ruimte (uitwijk) welke de primaire locatie volledig kan overnemen. (RTO = 48 hrs, RPO = 24 hrs)
[*] Virtualisatie van de Microsoft SQL Server Enterprise databases en LIONDev gebaseerde ERP applicaties op het VMware ESX platform met HP StorageWorks Enterprise Virtual Arrays (SAN) met gecomprimeerde Log shipping
[*] Verhuizing van de ICT - afdeling, rekencentrum en medewerkers in verband met de aankomende sloop van het bedrijfspand. Hiertoe is de Business Continuity ruimte in één weekend operationeel gebracht, alle dataverbindingen zijn gerouteerd en alle PC's zijn aangepast voor de nieuwe locatie. Door in dit weekend de door Johan ontwikkelde uitwijkstructuren en -procedures in te zetten waren de systemen zonder downtijd en dataverlies volledig beschikbaar en operationeel op de eerstvolgende werkdag. Vervolgens zijn de medewerkers ingehuisd op de nieuwe locatie.
[*]
I share with you an Asysco communication for the completion of the Brabantia upgrade to LION6.NET.
Many thanks to all your team involved in this project, and I think the minimal number of issues we've seen so far is a credit to the teams intensive testing over the last few months.
Brabantia have certainly helped to lead the way for all our other LION customers.
Kind regards,
Andrew

Andrew Jackson
Global Technical Services Manager
Asysco Software BV
Na een productvergelijking, inschatting van de risico's en de baten is in overleg met de directie besloten de LIONDev gebaseerde ERP applicaties te migreren van het 32 bit Delphi platform naar het Microsoft.net c# platform met AMT-LION. De Applicatie, Report en Database servers draaien op Windows 2008 R2 (64 bit) met Microsoft SQL Server 2008R2 databases. Naast de modernisering van het deployment platform, komen hiermee Unicode support (onder andere Baltische en Aziatische lettertypen) en grafische tools ter beschikking van de ERP-ontwikkelgroep.
Ook bij dit project lag er een grote taak voor Johan om voor dit project een Business Continuity en upgrade strategie te ontwikkelen, de servers, services en databases te configureren, het uitrollen van de client software en het verhelpen van migratie problemen.
[*] Vervanging en migratie van het wereldwijde Windows netwerk door een Windows 2008R2 64 bits server architectuur. Hierbij wordt aandacht gericht op het nieuwe werken (anyplace, anytime en anywhere), maar wel op een veilige manier.
Ter verhoging van de diskcapaciteit werden Sun/Oracle SAN's ingevoerd. Met deze extra diskruimte wordt het onder andere mogelijk om de versies en undelete functionaliteit van het Windows 2008 R2 platform aan te bieden. Dit verhoogt de efficiëntie van de eindgebruikers aangezien zij veelal zelfstandig een vorige versie van een document, of zelfs een verwijderd document kunnen herstellen op de fileservers. Activatie van Microsoft Office 2010 en de Windows 2008R2 servers gebeurt met de Microsoft Volume Activation Management Tool (VAMT).
[*] Na een uitgebreide productvergelijking van diverse applicatie- en desktop-virtualisatieproducten is besloten tot de vervanging en migratie van de Citrix Presentation Server omgeving naar het Windows 2008 R2 Server Citrix XenApp 6.5 platform met de inzet van de Citrix Secure Gateway 3.3. Voor Two Factor Authentication wordt de Yubikey OTP ingezet.
[*] Vervanging van LibreOffice door Microsoft Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook en OneNote) Ook binnen de Citrix XenApp omgeving.
[*] De integratie van een buitenlandse productieunit in het bedrijfsdomein. Ook hierbij is een design gemaakt dat voldoet aan de door Johan ontworpen Business Continuity strategie.
[*] Verbeterde koppeling van de logistieke toeleveringsketen (SCM). Toeleveranciers krijgen via het Citrix portaal inzicht in de productieplanning van producten die hun artikelen bevatten. Door dit project krijgen externe leveranciers toegang tot het bedrijfsnetwerk en kernapplicaties waardoor het noodzakelijk is de applicatie- en netwerkbeveiliging verder te verbeteren.
[*] Managen "mode 2" ICT-projecten (Gartner 2014 Bimodal IT / Bipolar IT) om de ICT dienstverlening te verbeteren. Deze omvatten:
 1. Nieuwe e-Mail infrastructuur / Collaboratie platform resulterend in een Office 365 migratie. Succesvol afgerond.
 2. PKI infrastructuur. Geïmplementeerd met Windows PKI. Succesvol afgerond.
 3. Upgrade Forest/Domain levels naar Windows Server 2016. Succesvol afgerond.
 4. Mobile Device Management (MDM) om de Bring Your Own Devices (BYOD) en/of Choose Your Own Devices (CYOD) te ondersteunen. Geïmplementeerd met Office 365.
 5. Nieuwe Radius services voor Two Factor Authentication (TFA). Geïmplementeerd met Office 365 authenticatie.
 6. Upgraden naar een wereldwijde AntiVirus/AntiSpam oplossing. Succesvol afgerond.
 7. Desired State Configuration. Dit is geïmplementeerd met een PowerShell software deployment script. Succesvol afgerond. Wordt geüpgrade naar Microsoft Endpoint Configuration.
Het team dat ik mocht aansturen bestond uit twee applicatie-specialisten, de infrastructuur-specialist, Linux-specialist en de teamleider van de helpdesk.

Huidige Taken

Naast de continue BCM taak wordt aan volgende taken gewerkt:
[*] Invoeren wereldwijd Privacy programma.
[*] Office 365 invoering voor wat betreft Beveiliging, Privacy en DLP (Data Loss Prevention)
[*] Webmaster
[*] Privacy, Security en Phishing trainer.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.6 : Donderdag 8-12-2022 © Copyright 1995-2022 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
File can not be overwritten:D:\home\vansoest.it\httpdocs\v1\nl\OpenWeatherMap\cache\OpenWeatherMapCache.txt
Error is
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 12.58 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 11.83 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 74 % bewolkt
Luchtdruk 1000 hPa bewolkt
Windsnelheid 3.6 m/s bewolkt
Windrichting Zuid Oost Zuid Oost bewolkt
Zon opkomst 7:55 Zon opkomst
Zonsondergang 16:50 Zonsondergang
Updated:2022-11-15 15:12:21 bewolkt