Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
 Management
  System

Over Johan van Soest

Johan van Soest

Ing. Johan van Soest CIPM is:

 • Business Continuity Manager / Functionaris voor de Gegevensbescherming
 • Deskundig
 • Analytisch
 • Creatief
 • Out of the box thinking
 • Zelfwerkzaam
 • Goed humeur & humor
 • Hoog verantwoordelijkheidsgevoel
 • Besluitvaardig ook gedurende storingen en calamiteiten

Certified Privacy Information Manager

Motto

Ik streef naar een gestructureerde, gestandaardiseerde, redundante, stabiele ICT-omgeving met de best mogelijke service voor interne en externe klanten binnen de doelstelling (policy), mogelijkheden (possibilities) en budget
Persoonsgegevens worden beschermd door de Beschikbaarheid en Integriteit van gegevens voortdurend te verbeteren en de Vertrouwelijkheid (CIA triad) te vergroten door middel van technische en organisatorische maatregelen (opleiding, bewustzijn, versleuteling, anonymisering en procedures)
Johan woont in Aalst-Waalre (kaart). Dit is een dorp gelegen tussen de stad Eindhoven (kaart) en gemeente Valkenswaard (kaart). Na de HAVO heeft hij aan de Hogeschool Eindhoven het ingenieursdiploma Electrotechniek differentiatie Technische Computerkunde (TCK) met zeer goede cijfers behaald. Daarnaast heeft hij de kopstudies "Duits voor Gevorderden" en "Arbeidsverhoudingen en Sociaal recht" aan de Technische Universiteit Eindhoven (TUE) succesvol afgerond.

..:: Certified Information Privacy Manager ::..

De CIPM is 's werelds eerste en enige certificering in Privacy Program Management. Wanneer U een CIPM verdient, laat het zien dat U niet alleen de privacywetten kent, U weet hoe U deze voor uw organisatie kunt laten werken. Met andere woorden, U bent de go-to-persoon voor dagelijkse operaties als het gaat om privacy. De CIPM-, CIPP/E-, CIPP/US- en CIPT-credentials van de IAPP worden geaccrediteerd door het American National Standards Institute ( ANSI ) onder de International Organisation for Standardization ( ISO ) Standaard 17024: 2012. Sinds 2018 ontvingen de IAPP-credentials wereldwijde erkenning door de International Accreditation Forum Multilateral Recognition Regement en ANAB-geaccrediteerd.

..:: Hardware ::..

Bij de TCK opleiding valt onder de term hardwareontwerp niet alleen het ontwerp van de computer (zie computerarchitectuur) maar ook randapparatuur, analoge en digitale (a- en synchrone sequentiële) schakelingen met en zonder intelligentie.

..:: Software / Programmatuur / Programmeren ::..

Software is bij de TCK opleiding op te delen in de volgende delen :
 • Microprogrammatuur. Dit is software die in de processor zit en aangeeft welke handelingen nodig zijn om ťťn instructie (zoals een optelling van twee getallen) uit te voeren.
 • Software die nodig is om het een computer mogelijk te maken taken uit te voeren. Hieronder vallen firmware (zoals het BIOS in de PC) en besturingssystemen (zie Operating systemen) waarvan Dos, Windows (NT), UNIX en Linux bekende varianten zijn.
 • Drivers die nodig zijn om bepaalde interfaces aan te sturen.
 • Software die nodig is om de gebruiker taken uit te laten voeren.Te denken valt aan tekstverwerkers, rekenbladen, Databases (zie BestandsOrganisatie) etc.
Voorts wordt aandacht besteed aan :
 • parallellisme
 • atomaire acties
 • wederzijdse uitsluiting
 • semaphoren
 • correctheid en bewijsbaarheid
 • Datastructuren (lists, trees)

..:: ComputerArchitectuur ::..

Het ontwerpen van de computer. Hieronder valt :
 • Werking van de processor
  De werking en opbouw van schakelingen in de processor (ALU, Bussen, Timing etc.)
 • Memorymapping.
  Het indelen van het werkgeheugen en aansturing van de computergeheugens.
 • Input/Output indeling.
  Op welke adressen (in het geheugen of IO-gebied) zitten welke in- en uitvoer chips en hoe worden deze aangesloten. (DMA, Programmed I/O,Interrupt-I/O)
 • Invoer/uitvoer apparatuur selectie.
  Wat is er aan interfacing nodig voor een bepaalde toepassing.
Tevens wordt bij de TCK opleiding onderwezen in de microprogrammatuur, de software die in de processor zelf zit.

..:: Interfacing ::..

De koppeling tussen computers onderling en tussen de computer en de randapparatuur. Hiermee worden alle apparaten bedoeld die de omzetting van electrische signalen van en naar de computer kunnen bewerkstelligen. Te denken valt aan printers, robotarmen, geluids- en videokaarten, modems, computernetwerken etc.."

..:: ComputerNetwerken ::..

Dit vak behandel de communicatie tussen computers onderling, tussen computers en randapparatuur en communicatie door middel van digitaliseerende apparatuur. Het gebruikt de opgedane kennis bij de vakken Telecommunicatie en Datacommunicatie. De aandachtspunten zijn onder andere :
 • LAN (topologieŽn : bus ethernet, ster, ring Tokenring), WAN
 • PSDN (Public-Switched Data Network), PSTN (Public-Switched Telephone Network)
 • Communicatie media : (shielded) twisted pair, coax, glasvezel, Ether (zenders, satelliet)
 • SeriŽle, modem communicatie standaards en werking
 • Datatransmissie-protocollen (IP/TCP IPX/SPX)
 • Foutendetectie : pariteit, CRC etc.
 • ISO OSI model

..:: SysteemOntwerp ::..

Ook wel software engineering genoemd, richt zich op de problematiek rond de constructie van grote programma's. De basis voor het systeemontwerp is de informatica, aangevuld met organisatiekunde en psychologie.
Het vak systeemontwerp wordt door middel van theorie en twee practica onderwezen. De probleemoplossing doorloopt de volgende fasen:
 • probleemanalyse (requirementsdefinition)
 • specificatie
 • ontwerp
 • implementatie
 • testen
 • onderhoud en ondersteuning

..:: OperatingSystemen ::..

Het operatingsysteem of besturingssysteem, (MS-DOS, MS-Windows Linux en UNIX zijn enkele bekende OS'sen), is programmatuur dat tot doel heeft een werkomgeving te creŽren die het de gebruiker mogelijk maakt programma's uit te voeren en gegevens te verwerken en op te slaan. Het hoofddoel is dan ook het gebruiksgemak en het nevendoel het efficiŽnt gebruik van de computerapparatuur. Tijdens de TCK opleiding wordt bij dit vak vooral aandacht besteed aan single/multi-user en single/multiprocessor operatingsystemen, disk/filestructuren en semaphore's.

..:: DataCommunicatie ::..

Het TCK vak datacommunicatie behandeld de problematiek die ontstaat wanneer (a- en synchrone) digitale signalen via analoge telecommunicatie media (ether (WiFi/GSM), glasvezel, kabel) verzonden worden. Aandachtspunten zijn onderandere :
 • "Foutkans, ruis
 • Bemonstering
 • Codering
 • Modulatie van digitale signalen (PulsCodeModulatie, FrequencyShiftKeying, PhaseShiftKeying)
 • TimeDivisionMultiplexing
 • Filters
 • PLL's
De datatransmissie-protocollen worden behandeld bij het vak ComputerNetwerken."

..:: RegelTechniek ::..

Er wordt tijdens de TCK opleiding zowel onderwezen in analoge als discrete regeltechniek.
Aandachtspunten zijn onder andere:
 • De (wiskundige) technieken
 • P/I/D regelaars
 • Discrete (digitale) regelaars en de invloed van de samplefrequentie
 • niet lineare systemen

..:: CompilerBouw ::..

Het vak Talen-vertalers geeft de wiskundige beschrijving van diverse typen talen, die ten grondslag liggen aan de compilerbouw. Een compiler is een programma dat programma's, geschreven in een bepaalde bron-taal, leest en omzet naar een doel-taal(target) voor specifieke hardware. Het belangrijkste deel van een compiler is dus dit vertaalproces en het genereren van foutmeldingen indien gezondigd wordt met de taalregels in het bronbestand (programma).

..:: DataBases ::..

Bij het TCK vak databases wordt onderandere onderwezen in :
 • het verzamelings model
 • sleutels
 • normalisatie
 • vraagtalen in onderhoud en gebruik(zoals SQL)
 • modellen
  • relationeel
  • netwerk
  • hiŽrarchisch

..:: BestandsOrganisatie ::..

Dit vak verschaft de kennis die nodig is om in een gegeven probleemstelling (opzetten, onderhouden of raadplegen van gegevensverzamelingen) te komen tot een optimale oplossing. Hierdoor kan men op grond van kennis beslissen over :
 • het samenstellen van een gegevensverzameling
 • het structureren van gegevensverzamelingen
 • de wijze van vastlegging op datadragers

..:: Recovery Time Objective (RTO)::..

Definitie van de benodigde tijd, vanaf het moment waarop de calamiteit wordt vastgesteld, totdat de belangrijkste zakelijke processen weer beschikbaar zijn voor de gebruikers. Hoewel automatisering van herstelactiviteiten sterk bijdragen tot een reductie van de RTO termijn, is deze parameter niet berekenbaar.

..:: Recovery Point Objective (RPO)::..

Een definitie van de hoeveelheid data, bepaald per applicatie, die verloren mag raken tijdens een calamiteit/uitwijk. Deze waarde kan varieren van nul tot minuten of uren afhankelijk van de waarde van het data-verlies en de herstelbaarheid voor een proces. Deze definitie kan worden bepaald aan de hand van een I/O profiel, de beschikbare bandbreedte tussen primaire- en uitwijklocatie en de applicatie tolerantie voor vertragingen."

..:: Log shipping ::..

Log shipping is een van de failover implementaties in Microsoft SQL Server.
Failover betekend het vervangen van een primaire server door een reserve server (soms ook standby server genaamd) op het moment dat de primaire hardware onbruikbaar geraakt. Om de applicatie data actueel te houden en het risico op data verlies te minimaliseren, verstuurd (ships) de database constant SQL Server transaction log backups naar een standby SQL Server. Aldaar wordt de verscheepte log automatisch ge-restored in de database. Door het inzetten van Log Shipping kan bijna 100% uptime worden verkregen

..:: TFA ::..

Two Factor Authentication.
Two-factor authenticatie is een beveiligingsprocess waarbij de gebruiker twee identificatie methoden, een daarvan is gebruikelijk een fysiek apparaat, zoals een kaart, en de andere is iets wat de gebruiker moet onthouden, zoals een beveiligings code. Er wordt ook wel gesproken over de twee factoren als iets wat je bij je hebt en iets wat je weet.

..:: BCM ::..

Business Continuity Management.
Een holistisch managementproces dat potentiële bedreigingen voor een organisatie identificeert en de gevolgen voor de bedrijfsvoering die deze bedreigingen - indien gemanifesteerd - kunnen veroorzaken, dat een raamwerk biedt voor het opbouwen van organisatorische veerkracht met het vermogen tot een effectieve reactie die de belangen van haar belangrijkste belanghebbenden, reputatie, merk en waardecreërende activiteiten beschermd. // Einde javascript naar div conversie voor de vrienden van van de zoekmachines.

[Vakken en structuur van de HBO opleiding TCK]
Vakken en structuur van de HBO opleiding TCK (Beweeg de muis over de afbeelding voor meer informatie.)

Uit interesse en aanvulling op de HBO-opleiding zijn aan de Technische Universiteit Eindhoven faculteit Electrotechniek/Informatietechniek diverse relevante vakken gevolgd. Vooral sociale-vakken en vakken in teamverband genoten hier de voorkeur. Dat naast de techniek ook hierin zijn interesses liggen blijkt wel uit het feit dat hij bij Fontys in Utrecht een Managementopleiding voor personen met een technische achtergrond met succes heeft afgerond.

Management en OrganisatieCommunicatie
Strategisch ManagementCommercieel Management
LeidinggevenPersoonlijke vaardigheden
PersoneelsManagementManagement van Veranderingen
Modules Post HBO opleiding Management voor Technici.

Ter onderbouwing van de benodigde juridische kennis over de op 25 mei 2018 ingevoerde Europese privacywetgeving, de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), is Johan gecertificeerd Informatie Privacy Manager (CIPM). CIPM is 's werelds eerste en enige certificering in privacy programma management.
Het behalen van de CIPM certificering, laat zien dat de houder niet alleen de privacy regelgeving kent-hij weet het te implementeren in een organisatie. Met andere woorden, hij is de aangewezen persoon voor de dagdagelijkse werkzaamheden als het gaat om privacy.
De IAPP CIPM, CIPP/E, CIPP/US en CIPT certificeringen zijn geaccrediteerd door het American National Standards Institute (ANSI) onder de Internationale Standaardisatie Organisatie (ISO) Standaard 17024:2012. Deze internationaal erkende certificatie wordt beheerd door het IAPP (International Association of Privacy Professionals) Sinds 2018 worden de IAPP certificaten wereldwijd erkend door de International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement en ANAB-geaccrediteerd.

IAPP certificaten zijn ANAB-geaccrediteerd

Beknopt loopbaan overzicht

Johan werkte op de ICT - afdeling van een wereldwijd opererend toonaangevend bedrijf dat huishoudelijke goederen ontwerpt, produceert, verkoopt en distribueert. Daar is hij is begonnen met het programmeren en ondersteunen van de mainframe-software voor de fabricage (MRP, Inkoop, calculatie, planning, voorraadbeheer), logistiek en verkoop. Vervolgens heeft hij gewerkt als systeemontwerper voor deze ERP applicaties met daarbij de verantwoordelijkheid voor het mainframebeheer (3 operators). Door zijn advies om te standaardiseren op ťťn platform voor de software-ontwikkeling en netwerkbeheer konden significante kosten in beheer worden gereduceerd en kon op dure mainframelicenties en bijbehorende dure hardware-upgrades worden bespaard. Dit heeft een directe besparing van 1,5 miljoen gulden opgeleverd en de jaarlijks terugkerende dure mainframe-licenties bespaard. Na het succesvol leiden van deze netwerk- en mainframe-migratie projecten werd Johan werkzaam als Business Continuity Manager (BCM) en ICT - Specialist. In deze rol worden de groepsleiders en de ICT-Manager begeleid bij het organiseren, beschrijven, configureren en testen van uitwijkprocedures met betrekking tot de wereldwijde ICT-dienstverlening. Ook worden wijzigingen en investeringen getoetst aan mogelijke consequenties voor uitwijkbaarheid en hoge-beschikbaarheid van de uiteindelijke oplossing. Gezien de constante invoering van nieuwe technologieën, trends en diensten is hiervoor een continue verbeterproces (Deming) opgezet, waarbij de wijzigingen steeds geborgd worden in procedures.

web-master animated gif Johan was daarnaast technisch Webmaster van de bedrijfssites, inkoper van de internationale domeinregistraties en droeg er zorg voor dat de partners en importeurs werden ondersteund bij het opzetten van hun webshops. Door inzet van het Trademark Clearinghouse (TMCH) en ondersteuning van de verkoopdirecteuren werd gewerkt aan de bescherming van het merk op het internet.

Gezien de goede resultaten van de BCM rol, is Johan in 2017 door het management verzocht om de rol van Functionaris voor de Gegevensbescherming FG/DPO van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) op zich te nemen. Hiertoe heeft hij eind 2018 de wereldwijd erkende IAPP CIPM certificering behaald. De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) is een verplichte of door de organisatie vrijwillig aangestelde onafhankelijke toezichthouder en adviseur binnen een organisatie voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De FG levert een belangrijke bijdrage aan het zorgvuldig, veilig en rechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een organisatie en ingeschakelde dienstverleners en geeft daarnaast voorlichting en advies over de verplichtingen uit de privacywetgeving, werkt samen met de Autoriteit Persoonsgegevens en behartigt de belangen van de betrokkenen.
Een FG zet abstracte privacywetten om in praktisch toepasbare adviezen voor de betreffende organisatie, zorgt voor ondersteuning, instructies en trainingen voor medewerkers en adviseert over het deel van de AvG in contracten van afnemers en toeleveranciers. Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid (BIV) van persoonsgegevens optimaliseren door invoeren en toetsen van technische en organisatorische maatregelen is een doelstelling.
Een van de taken van de Functionaris voor Gegevensbescherming is om collega's voor te lichten over de AVG en het bewustzijn over veiligheid en vertrouwelijkheid te verhogen. Met dezelfde tooling gaf Johan Security en Phishing-trainingen voor alle collega's over de hele wereld. Dit omvat het managen en motiveren van de cursisten om de cursussen op tijd af te ronden en hen daadwerkelijk te ondersteunen in het leerproces.

De ICT vernieuwt zich zo snel met nieuwe concepten en technologieën dat "éducation permanente" bestaande uit een gedegen opleiding aangevuld met productgerichte cursussen en doornemen van vakliteratuur vereist is.

Succesvolle projecten

Project stappen
Project stappen.
Johan heeft diverse grote IT migratie projecten geleid. Deze projecten omvatten de complete cyclus van:
[*] Probleem inventarisatie
[*] Onderzoek van technische en bedrijfsspecifieke oplossingen
[*] Project planning
[*] Resource planning (in- en extern) inclusief training van medewerkers en IT-personeel
[*] Regelen van reis en verblijf
[*] Uitvoering
[*] Evaluatie
Al deze projectfasen zijn aan het MT gepresenteerd en accoord bevonden.
Een van de strategieën was het reduceren van het aantal besturingssystemen dat ondersteund moest worden door de ICT - afdeling. Subprojecten hieromtrent zijn onder andere:
[*] Migratie van het wereldwijde Novell Netware netwerk naar de Microsoft Windows Active directory
[*] Migratie van het wereldwijde Novell GroupWise naar de Microsoft Exchange mail services
[*] Migratie van het complete logistieke systeem van de Unisys mainframes naar Microsoft Windows Enterprise servers draaiend op Microsoft SQL Enterprise databases met de LION toolset. Hiermee is een directe besparing van 1,5 miljoen gulden gerealiseerd.
[*] Migratie van alle ERP software naar een platform met hoge beschikbaarheid (High Availability) met een meedraaiende standby locatie. Het platform is gebaseerd op Active-Active Microsoft SQL geclusterde databases en redundante Application servers voor de bedrijfslogica. De opslagtechnologie is gebaseerd op een SAN van HP StorageWorks Enterprise Virtual Array en HP StorageWorks Modular Smart Array
Enkele andere succesvolle projecten zijn:
[*] Analyse, design en implementatie van EDI ladingdrager-informatie inclusief SSCC dragercalculatie en optimalisatie in het eigen logistieke systeem.
[*] Het introduceren van ITIL
Dit was een belangrijke organisatorische wijziging voor de IT-Afdeling en hiermee werd het volgende geïntroduceerd:
 • Nieuwe first-line deskundige ICT-helpdesk met ticket-systeem
 • Tweede en derde niveau ondersteuning gedefinieerd met in-huis expertise en toeleveranciers
 • Configuration management database CMDB
 • Change Management
[*] Business Continuity Management: Het omvormen van de ICT - infrastructuur (hardware, software, interfacing en synchronisatie) en het bewustzijn van de medewerkers om te komen tot een bedrijfseigen Business Continuity ruimte (uitwijk) welke de primaire locatie volledig kan overnemen. (RTO = 48 hrs, RPO = 24 hrs)
[*] Virtualisatie van de Microsoft SQL Server Enterprise databases en LIONDev gebaseerde ERP applicaties op het VMware ESX platform met HP StorageWorks Enterprise Virtual Arrays (SAN) met gecomprimeerde Log shipping
[*] Verhuizing van de ICT - afdeling, rekencentrum en medewerkers in verband met de aankomende sloop van het bedrijfspand. Hiertoe is de Business Continuity ruimte in ťťn weekend operationeel gebracht, alle dataverbindingen zijn gerouteerd en alle PC's zijn aangepast voor de nieuwe locatie. Door in dit weekend de door Johan ontwikkelde uitwijkstructuren en -procedures in te zetten waren de systemen zonder downtijd en dataverlies volledig beschikbaar en operationeel op de eerstvolgende werkdag. Vervolgens zijn de medewerkers ingehuisd op de nieuwe locatie.
[*] Na een productvergelijking, inschatting van de risico's en de baten is in overleg met de directie besloten de LIONDev gebaseerde ERP applicaties te migreren van het 32 bit Delphi platform naar het Microsoft.net c# platform met AMT-LION. De Applicatie, Report en Database servers draaien op Windows 2008 R2 (64 bit) met Microsoft SQL Server 2008R2 databases. Naast de modernisering van het deployment platform, komen hiermee Unicode support (onder andere Baltische en Aziatische lettertypen) en grafische tools ter beschikking van de ERP-ontwikkelgroep.
Ook bij dit project lag er een grote taak voor Johan om voor dit project een Business Continuity en upgrade strategie te ontwikkelen, de servers, services en databases te configureren, het uitrollen van de client software en het verhelpen van migratie problemen.
[*] Vervanging en migratie van het wereldwijde Windows netwerk door een Windows 2008R2 64 bits server architectuur. Hierbij wordt aandacht gericht op het nieuwe werken (anyplace, anytime en anywhere), maar wel op een veilige manier.
Ter verhoging van de diskcapaciteit werden Sun/Oracle SAN's ingevoerd. Met deze extra diskruimte wordt het onder andere mogelijk om de versies en undelete functionaliteit van het Windows 2008 R2 platform aan te bieden. Dit verhoogt de efficiŽntie van de eindgebruikers aangezien zij veelal zelfstandig een vorige versie van een document, of zelfs een verwijderd document kunnen herstellen op de fileservers. Activatie van Microsoft Office 2010 en de Windows 2008R2 servers gebeurt met de Microsoft Volume Activation Management Tool (VAMT).
[*] Na een uitgebreide productvergelijking van diverse applicatie- en desktop-virtualisatieproducten is besloten tot de vervanging en migratie van de Citrix Presentation Server omgeving naar het Windows 2008 R2 Server Citrix XenApp 6.5 platform met de inzet van de Citrix Secure Gateway 3.3. Voor Two Factor Authentication wordt de Yubikey OTP ingezet.
[*] Vervanging van LibreOffice door Microsoft Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook en OneNote) Ook binnen de Citrix XenApp omgeving.
[*] De integratie van een buitenlandse productieunit in het bedrijfsdomein. Ook hierbij is een design gemaakt dat voldoet aan de door Johan ontworpen Business Continuity strategie.
[*] Verbeterde koppeling van de logistieke toeleveringsketen (SCM). Toeleveranciers krijgen via het Citrix portaal inzicht in de productieplanning van producten die hun artikelen bevatten. Door dit project krijgen externe leveranciers toegang tot het bedrijfsnetwerk en kernapplicaties waardoor het noodzakelijk is de applicatie- en netwerkbeveiliging verder te verbeteren.
[*] Managen "mode 2" ICT-projecten (Gartner 2014 Bimodal IT / Bipolar IT) om de ICT dienstverlening te verbeteren. Deze omvatten:
 1. Nieuwe e-Mail infrastructuur / Collaboratie platform resulterend in een Office 365 migratie. Succesvol afgerond.
 2. PKI infrastructuur. Geïmplementeerd met Windows PKI. Succesvol afgerond.
 3. Upgrade Forest/Domain levels naar Windows Server 2016. Succesvol afgerond.
 4. Mobile Device Management (MDM) om de Bring Your Own Devices (BYOD) en/of Choose Your Own Devices (CYOD) te ondersteunen. Geïmplementeerd met Office 365.
 5. Nieuwe Radius services voor Two Factor Authentication (TFA). Geïmplementeerd met Office 365 authenticatie.
 6. Upgraden naar een wereldwijde AntiVirus/AntiSpam oplossing. Succesvol afgerond.
 7. Desired State Configuration. Dit is geïmplementeerd met een PowerShell software deployment script. Succesvol afgerond. Wordt geüpgrade naar Microsoft Endpoint Configuration.
Het team dat ik mocht aansturen bestond uit twee applicatie-specialisten, de infrastructuur-specialist, Linux-specialist en de teamleider van de helpdesk.

Andere Taken

Naast de continue BCM taak werd aan volgende taken gewerkt:
[*] Invoeren wereldwijd Privacy programma.
[*] Office 365 invoering voor wat betreft Beveiliging, Privacy en DLP (Data Loss Prevention)
[*] Webmaster
[*] Privacy, Security en Phishing trainer.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Zondag 23-6-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo mist
Temperatuur 12.75 °C mist
Gevoelstemperatuur 12.06 °C mist
Luchtvochtigheid 76 % mist
Luchtdruk 1015 hPa mist
Windsnelheid 1.03 m/s mist
Windrichting Zuid West Zuid West mist
Zon opkomst 5:22 Zon opkomst
Zonsondergang 21:58 Zonsondergang
Updated:2024-06-23 02:30:25 mist
| Current user: Gast | Login |