Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
 Management
  System

© Copyright 1995-2024 Persoonlijke website van Johan van Soest

Dit document beschrijft de copyright informatie omtrent alle elementen van de web-site https://www.vansoest.it

Definities:

 1. Als element wordt beschouwd:
  1. een tekst fragment
  2. een grafisch fragment
  3. een code fragment
 2. De term ontwerp omvat:
  1. de wijze waarop teksten geschreven en geplaatst zijn op de site
  2. de indeling van het scherm, ook wel de schermopmaak genoemd
  3. de plaatsing van grafische elementen in, om en achter de teksten
  4. de opbouw van de afbeeldingen
 3. Onder ingrijpende wijziging wordt verstaan : elementen die door de rechthebbende Johan van Soest dusdanig zijn aangepast/gewijzigd dat nieuwe functionaliteit en / of een nieuwe opmaak is ontstaan, die in geruime mate afwijkt van enige andere elementen van oorspronkelijke rechthebbenden.
 4. Onder Eigen ontwerpen wordt verstaan : elementen welke ontworpen zijn door de Copyright houder Johan van Soest of door de Copyright houder Johan van Soest een ingrijpende wijziging hebben ondergaan
 5. De web-site van Johan van Soest wordt begrensd door : alle elementen welke zich bevinden onder de web site https://www.vansoest.it. Alle verwijzingen van de web-site van Johan van Soest naar directories buiten de web site https://www.vansoest.it behoren tot de respectievelijke rechthebbenden. Zij dienen zorg te dragen voor hun eigen rechtenverantwoording.

Volgende elementen kunnen als volgt worden geclassificeerd op de web-site van Johan van Soest :

Eigen ontwerpen met copyright:

 1. Alle teksten
 2. Alle grafische elementen uitgezonderd :

  4beatles.gif
  The Beatles Site

  The Beatles
  Mozilla Firefox Firefox

  msielogo.gif
  MS-Office dog

  Microsoft

  getnetscape.gif

  Netscape

  chrome_logo.png

  Google
 3. Alle code elementen uitgezonderd :
  1. Rich Text Editor (public domain) van Fieldspar Software (Site is opgehouden).
  2. wz_tooltip.js (LGPL) van Walter Zorn.
  3. ASPTwitter gratis en open bibliotheek die de geauthenticeerde Twitter API 1.1+ mogelijk maakt.
  4. detectmobilebrowsers.com door Chad Smith. Unlicensed
  5. QR-Code-Styling door Denys Kozak.MIT License
  6. LeafletJs an open-source JavaScript library for mobile-friendly interactive maps BSD 2-Clause License
Open Data:
 1. Actuele luchtkwaliteit-gegevens als Open Data geleverd onder toestemming van
 2. Actuele weerinformatie als Open Data geleverd onder licentie van volledig groen bedrijf.
 3. Open Street map data

Namen en merknamenrecht

Alle vermelde productnamen zijn of te wel (geregistreerde) merknamen of (geregistreerde) handelsmerken van betreffende naamhouders

Volgende trademarks zijn eigendom van Johan van Soest:
 1. VanSoest.it ™
 2. WebHalla ™
 3. ElectroHalla ™
 4. ReBaUp ™
 5. e-Coder ™
 6. "Atlantis model"™

Geschilsituatie

Indien enig rechthebbende meent aantoonbaar recht te kunnen doen gelden op enig element op de web-site van Johan van Soest waarvan Johan van Soest het copyright heeft, dient deze rechthebbende dit zo spoedig mogelijk te melden aan Johan van Soest door middel van het versturen van een e-mail. In dit mail-bericht dient aangetoond te worden dat:

 1. De oorsprong van het element afkomstig is van wrakend rechthebbende
 2. Wrakend rechthebbende in het bezit is van de copyrights op dit element
 3. Dit element door wrakende rechthebbende gepubliceerd is in enig medium voor de publicatie datum op de web-site van Johan van Soest

Aansprakelijkheid

De informatie, tekst, foto's, scripts, voorbeelden, links en andere onderdelen op de website van vanSoest.it worden als een service door de auteur aangeboden. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen veroorzaakt door het gebruik, verkeerd gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie, of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en is geleverd zonder verplichtingen. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de website zonder waarschuwing geheel of gedeeltelijk te wijzigen, verwijderen, op te schorten of in te trekken. Uitlatingen zijn uitsluitend eigen meningen van de auteur en niet de standpunten of meningen van zijn werkgever.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Woensdag 17-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo nevel
Temperatuur 17.9 °C nevel
Gevoelstemperatuur 17.89 °C nevel
Luchtvochtigheid 82 % nevel
Luchtdruk 1023 hPa nevel
Windsnelheid 1.54 m/s nevel
Windrichting Noord Noord nevel
Zon opkomst 5:41 Zon opkomst
Zonsondergang 21:46 Zonsondergang
Updated:2024-07-17 22:33:42 nevel
| Current user: Gast | Login |