Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
 Management
  System

ICT-Hotlist Thema

Merge1File van vanSoest.it

Huidige versie

Merge1File Nieuwste versie is 1.2.0.0 en een .Net 4.x versie is ook beschikbaar.

Overzicht belangrijkste functies

Merge1File is een programma om meerdere (unicode) tekstbestanden in een folder samen te voegen tot één nieuw bestand. Merge1File kopieert het eerste bestand volledig waarna het van de volgende bestanden een gespecificeerd aantal kopregels over slaat.
Verdere functionaliteit:
 • Merge1File vereist geen installatie en configuratie
 • Standaard Unicode gebaseerde bestanden kunnen worden verwerkt
 • werkt met UNC paden (\\<server naam>\<share naam>)
 • Het gebruik van jokertekens (* en ?) is mogelijk.


Een voorbeeld van Merge1File waarbij w3c logbestanden samengevoegd worden tot een unicode bestand waarbij de kopregels van de navolgende bestanden worden overgeslagen. Bekijk full HD (1080p)
Merge1File versie 1.2.0.0 is gratis.

Inhoud

Geschiedenis

De eerste versie van Merge1File is ontworpen om snel w3c compatibele WebHalla bezoekers logs samen te voegen. Latere versies zijn aangepast om de disk status rapportages van PC's en notebooks in een wereldwijd bedrijfsnetwerk met behulp van Used-DiskSpace te verwerken. Het programma Merge1File kan op de opdrachtregel of in een geplande batch worden gebruikt.
Merge1File 1.2.0.0 is nu geoptimaliseerd voor gegevens-analyse aangezien het nu unicode in- en uitvoerbestanden alsook parameters ondersteund.

Functionaliteit

Het programma Merge1File is eenvoudig in gebruik echter zeer flexibel. Het compacte programma werkt snel en de bron folder mag op een lokale schijf of netwerkshare op een bestandsserver staan. Bestanden kunnen worden geselecteerd met jokertekens (Wildcards). De headerline optie kan worden gebruikt om te selecteren hoeveel kopregels moeten worden overgeslagen in de navolgende tekstbestanden (standaard is een).

License

Het programma Merge1File is in licentie gegeven volgens de gebruiksrechtovereenkomst (EULA)in de download. Lees de gebruiksrechtovereenkomst (EULA) zorgvuldig voordat u het programma gebruikt. Een recente kopie kan hier worden gedownload.
DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT, INSTALLEER, KOPIËER OF GEBRUIK DE SOFTWARE DAN NIET.

Handleiding

Het programma Merge1File heeft nu drie hoofdletterongevoellige parameters.
 • /Source of kortweg /S
 • /Destination of kortweg /D
 • /Header of kortweg /H

Snelle hulp bij Merge1File

Door het starten van Merge1File zonder parameters of met een fout in de parameters, zal Merge1File zijn opties en een eenvoudig voorbeeld tonen:
Merge1File help scherm
Merge1File help scherm.
Door het intoetsen van de "w" of "W" toets, wordt deze pagina op het internet geopend in Uw favoriete browser. Elke andere toets zal het programma beëindigen opdat U de correcte parameters kan ingeven.

Gebruik Merge1File met de Bron (Source) en Doel (Destination) optie

Wanneer Merge1File gestart wordt met de /Source of /S optie en /Destination of /D optie, moet een folder pad voor de bronbestanden, en een bestandsnaam voor de opslag van de unicode gegevens worden opgegeven. Het bron pad mag een vaste schijf, een gemapte schijf ("G:\PublicFiles") of een UNC pad (\\nlaalfs1\PublicFiles) bevatten en de bestandsnaam mag jokertekens (*.log) bevatten.
Het bestemmingsbestand wordt gecreëerd of overschreven met unicode gegevens. Het bestemmingsbestand mag op een vaste schijf, gemapte schijf of een UNC pad staan.
Standaard zal het programma een kopregel overslaan van de volgende bestanden. Dit is gelijk aan de parameter /H 1

Gebruiken van Merge1File met de koperegel optie

Wanneer een bron- en bestemmingspad is gespecificeerd, kan het aantal kopregels dat moet worden overgeslagen van de navolgende bestanden opgegeven worden met de parameter /Header of /H.

Voorbeelden

 1. Start het programma gewoon op een commandoregel om de snel helpdocumentatie te zien.
  Start het programma van de harde schijf:
  C:\batch\Merge1File
 2. Voeg alle tekstbestanden in de "Logs" folder op een netwerkschijf samen naar het lokale harddiskbestand "Result.txt" en sla twee koperegels van de navolgende bestanden over:
  C:\Merge1File /Source G:\logs\*.txt /D Result.txt /Header 2
  De bron, bestemming en kopregel opties kunnen ook in hoofdletters, kleine letters of U kunt zelfs alleen de eerste letter ingeven. Bijvoorbeeld: de volgende opties zijn gelijk: /Source, /source, /SOURCE, /S and /s.
 3. Of het nu in een batch is of direct, het programma Merge1File kan ook worden gepland. Wanneer u de tool DateFormat gebruikt, kan een doelbestand met de huidige datum worden gemaakt. Met behulp van een datum in het doelbestand kan een maandelijks, driemaandelijks en jaarlijks overzicht worden gemaakt. In het volgende voorbeeld worden de Amerikaanse tekstbestanden van het UNC-pad \\nlaalfs1\PublicFiles$\ (verborgen map) gelezen en naar de huidige map geschreven met behulp van een bestandsnaam met de huidige datum in ISO 8601-standaard JJJJMMDD-indeling.
  For /f %%i In ('DateFormat "YYYYMMDD"') Do (Set OutputDate=%%i)
  C:\batch\Merge1File /D %OutputDate%_USA.txt /S \\nlaalfs1\PublicFiles$\USA*.txt
  Merge1File maakt gebruik van de standaardwaarde voor de kopregels en zal de eerste regel van alle opvolgende bestanden overslaan.

Voorgaande versies

De volgende tabel toont de geschiedenis van het Merge1File project.
Versie Eigenschappen
1.2 Ondersteuning voor parameters toegevoegd om de bron, bestemming en aantal over te slaan kopregels aan te kunnen geven. Kan nu gebruikt worden met de 1.2 versie van Used-DiskSpace
Geprogrammeerd in Microsoft Visual c#.
1.1 Conversie naar unicode ter ondersteuning van internationale karaktersets.
Geprogrammeerd in Microsoft Visual c#.
1.0 Ontwerp om w3c compatible WebHalla bezoekerlogbestanden samen te voegen met hardcoded bestandspaden en kopregels.
Geprogrammeerd in Microsoft Visual c#.

Installatie

Download, unzip en copieer het programma Merge1File waar U het wenst te hebben op Uw schijf.

Systeem vereisten

Merge1File is ontworpen voor het .NET-platform met Microsoft C#. Daarom is Microsoft .NET Framework 2.0 vereist.
Windows VersionRuns .Net 2.0Tested
Windows XPJaNee
Windows VistaJaNee
Windows 7JaJa
Windows 8.1JaNee
Windows 10JaJa
Windows Server 2008 SP2JaNee
Windows Server 2008 R2 SP1JaJa
Windows Server 2012JaNee
Windows Server 2012 R2JaNee
Windows Server 2016JaJa
Er is nu een .Net 4.x versie beschikbaar voor machines die standaard geen .Net 2.0 hebben (Windows server 2012, 2012 R2 en 2016) Het is ook beschikbaar op de download pagina.

Support matrix

vanSoest.it ondersteunt alleen de nieuwste versie van gratis software.

Download

Na het klikken van de "Start download process" knop, krijgt U een andere webpagina waar U de End User License Agreement (EULA) moet accepteren voordat U het programma Merge1File.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Gebruik gewoon het briefkaart icoon in het linker menu om een vraag te stellen.
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Zondag 14-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 21.45 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 21.19 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 59 % bewolkt
Luchtdruk 1012 hPa bewolkt
Windsnelheid 4.12 m/s bewolkt
Windrichting Zuid West Zuid West bewolkt
Zon opkomst 5:38 Zon opkomst
Zonsondergang 21:49 Zonsondergang
Updated:2024-07-14 18:21:00 bewolkt

Weather Cache is 1 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |