Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
 Management
  System

ICT-Hotlist Thema

Hoe kunt U snel kijken of downloaden welke gebruikers open bestanden hebben op een (file)server via shares?

Het programma OpenFiles.Exe kan, met administratieve rechten, worden gebruikt om alle open bestanden en hun gebruikers te tonen.
C:\Windows\system32>OpenFiles /query

INFO: The system global flag 'maintain objects list' needs
   to be enabled to see local opened files.
   See OpenFiles /? for more information.


Files opened remotely via local share points:
---------------------------------------------

ID    Accessed By     Type    Open File (Path\executable)
======== ==================== ========== ====================================
57    johan        Windows  C:\Users\
65    johan        Windows  C:\Book\
128   johan        Windows  C:\Book\ReBaUp_Manual.pdf
 
Om de open bestanden in een CSV formaat op te slaan gebruikt U:
OpenFiles /query /fo csv >> c:\OpenFiles.csv
De OpenFiles tool kan ook worden gebruikt om de de bestanden geforceerd te sluiten op de (file)server. Gebruik dan de optie /Disconnect:
OpenFiles /Disconnect [/S system [/U username [/P [password]]]]
           {[/ID id] [/A accessedby] [/O openmode]}
           [/OP openfile]

Description:
  Enables an administrator to disconnect files and folders that
  have been opened remotely through a shared folder.

Parameter List:
  /S   system     Specifies the remote system to connect to.

  /U   [domain\]user Specifies the user context under which the
             command should execute.

  /P   [password]   Specifies the password for the given user
             context.

  /ID  id       Specifies to disconnect open files by file ID.
             The "*" wildcard may be used.

  /A   accessedby   Specifies to disconnect all open files by
             "accessedby" value. The "*" wildcard
             may be used.

  /O   openmode    Specifies to disconnect all open files by
             "openmode" value. Valid values are Read,
             Write or Read/Write. The "*" wildcard
             may be used.

  /OP  openfile    Specifies to disconnect all open file
             connections created by a specific "open
             file" name. The "*" wildcard may be used.

  /?          Displays this help message.

Examples:
  OpenFiles /Disconnect /?
  OpenFiles /Disconnect /ID 1
  OpenFiles /Disconnect /A username
  OpenFiles /Disconnect /O Read/Write
  OpenFiles /Disconnect /OP "c:\My Documents\somedoc.doc" /ID 234
  OpenFiles /Disconnect /S system /U username /ID 5
  OpenFiles /Disconnect /S system /U username /P password /ID *
 
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Woensdag 17-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo nevel
Temperatuur 17.9 °C nevel
Gevoelstemperatuur 17.89 °C nevel
Luchtvochtigheid 82 % nevel
Luchtdruk 1023 hPa nevel
Windsnelheid 1.54 m/s nevel
Windrichting Noord Noord nevel
Zon opkomst 5:41 Zon opkomst
Zonsondergang 21:46 Zonsondergang
Updated:2024-07-17 22:33:42 nevel

Weather Cache is 7 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |