Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
  Management
   System

ICT-Hotlist Thema

Verzenden van e-mails van Windows 2008 Task Scheduler naar meerdere ontvangers - Update PowerShell script voor Windows 2012 en nieuwer.

Vanaf Windows Server 2012 is de functie om e-mail te verzenden in Windows Task Scheduler verouderd en verwijderd. Gebruik Powershell of andere tooling om e-mails van geplande taken te verzenden.
# This PowerShell script SendMail.ps1 is designed to show how to send
# mail using PowerShell because Windows Task Scheduler is not able to
# send mails any more.
# The mail is send to two persons and cc-ed to another person.
#
# (C) Copyright 2020 - 2024 Johan van Soest. [https://www.vansoest.it]
# Version 1.0 15-11-2020 by Johan van Soest

$From = "EmailAddress@Demo-Domain.com"
$To1 = "UserTo1@Here.com"
$To2 = "UserTo2@There.com"
$Cc = "UserCC1@Everywhere.com"
$Attachment = "C:\temp\ATextFile.txt"
$Subject = "Here's the Email Subject"
$Body = "This is the body text.`nKind regards,`nJohan"
$SMTPServer = "smtp.Demo-Domain.com"

# Send a secure connected e-mail with attachment with low priority
Send-MailMessage -From $From -To $To1 $To2 -Cc $Cc -Subject $Subject -Body $Body -SmtpServer $SMTPServer -UseSsl -Attachments $Attachment -Priority Low

# Send a secure connected e-mail with attachment with high priority
Send-MailMessage -From $From -To $To1 $To2 -Cc $Cc -Subject $Subject -Body $Body -SmtpServer $SMTPServer -UseSsl -Attachments $Attachment -Priority High

Alleen voor Windows Server 2008

Zoals U wellicht weet is het mogelijk om met de Windows Task Scheduler e-mails te sturen. Vul in de From en To e-mail adressen, een Subject en e-mail tekst. Vergeet niet de SMTP server aan te geven. Wanneer Uw taak zijn activiteiten registreert in een log bestand, kunt U dit bestand toevoegen met behulp van de Browse knop.
Wanneer U meerdere ontvangers voor de e-mail wenst, kunt U de meerdere To e-mail adressen scheiden door middel van een punt komma (;).
Voorbeeld:

NetworkManagement@vanSoest.local ;Helpdesk@vanSoest.local

Sturen naar meerdere Multiple E-mail adressen met Windows Task Scheduler
Sturen naar meerdere Multiple E-mail adressen met Windows Task Scheduler

U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Zondag 14-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 21.49 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 21.26 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 60 % bewolkt
Luchtdruk 1012 hPa bewolkt
Windsnelheid 4.12 m/s bewolkt
Windrichting Zuid West Zuid West bewolkt
Zon opkomst 5:38 Zon opkomst
Zonsondergang 21:49 Zonsondergang
Updated:2024-07-14 18:31:14 bewolkt

Weather Cache is 1 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |