Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
  Management
   System

ICT-Hotlist Thema

Verlaag het beveiligingsniveau om lokale PowerShell scripts uit te voeren

Wanneer U bijvoorbeeld het PowerShell script "C:\test\HelloWorld.ps1" [bekijk hier] wenst uit te voeren maar U krijgt steeds volgende foutboodschap:
PS C:\test> .\HelloWorld.ps1
File C:\test\HelloWorld.ps1 cannot be loaded because the execution of scripts is disabled on this system. Please see "g
et-help about_signing" for more details.
At line:1 char:17
+ .\HelloWorld.ps1 <<<<
   + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [], PSSecurityException
   + FullyQualifiedErrorId : RuntimeException
Dan moet U op Uw Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Server 2003, Server 2008 (r2) en Server 2012 (r2) het standaard beveiligingsniveau verlagen voor PowerShell. De PowerShell script beveiligingsinstelling heet "execution policy" en standaard staat deze op " Restricted". Hierdoor zal PowerShell geen enkel script uitvoeren.

Methode 1. Aanpassen binnen PowerShell

Controle
Hoe kunt U het huidige "execution policy" niveau tonen?
Open de PowerShell commando prompt en type het volgende en druk ENTER
Get-ExecutionPolicy
Het standaard resultaat is:
Restricted
Aanpassen
Om de PowerShell scripts werkend te krijgen op Uw desktop of server moet U de execution policy aanpassen naar " RemoteSigned". Hierdoor kunnen alleen lokale PowerShell scripts uitgevoerd worden op de computer. Scripts die van het internet worden gedownload en gestart, moeten ondertekend zijn (signed by a trusted publisher).
U moet het volgende typen en druk op ENTER:
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
U ziet de volgende waarschuwing:

Execution Policy Change
The execution policy helps protect you from scripts that you do not trust.Changing the execution policy might expose
you to the security risks described in the about_Execution_Policies help topic. Do you want to change the execution
policy?
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y
Accepteer dit door "y" te typen en druk ENTER
Waarschuwing: Wanneer U de volgende foutmelding krijgt:
Set-ExecutionPolicy : Access to the registry key 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PowerShell\1\ShellIds\Microsoft.PowerShell' is denied.
Moet U de PowerShell commando prompt starten met administratieve rechten (Run as administrator)
Controle
Type het volgende en druk ENTER
Get-ExecutionPolicy
Het resultaat moet nu zijn:
RemoteSigned
Nu kunt U PowerShell scripts uitvoeren op Uw desktop or server.

Methode 2. Pas de registry aan.

Een andere methode is het laden van een registry file (U moet hiervoor een administratieve gebruiker zijn):
Windows Registry Editor Version 5.00
; This registry setting enables PowerShell to run local scripts (C)Copyright 2013 - 2024 Johan van Soest [http://www.vansoest.it]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PowerShell\1\ShellIds\Microsoft.PowerShell]
"ExecutionPolicy"="RemoteSigned"
Waarschuwing:Deze oplossing wijzigt het Windows registry. Back-up de registry voordat U deze wijzigt. Wanneer er zich toch problemen voordoen, kunt U de registry herstellen.

Methode 3. Configureer de security met een GPO.

De PowerShell execution policy kan ook worden aangepast met een Group Policy Object (GPO). Waarschuwing, gebruik niet Uw desktop GPO's op al Uw servers. Ook moeten sommige besturingssystemen een .adm bestand laden om de correcte instelling te kunnen configureren. Zoek op het internet naar de .adm file en het komplete GPO pad. GPO beheer behoort niet tot de scope van deze tip.

Testen

Wanneer U na deze aanpassing het script "C:\test\HelloWorld.ps1" opnieuw runt, dan verschijnt er de correcte output:
PS C:\test> .\HelloWorld.ps1
Hello World,
  Johan van Soest wishes you : Good evening!
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Zondag 14-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 21.16 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 20.92 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 61 % bewolkt
Luchtdruk 1012 hPa bewolkt
Windsnelheid 4.63 m/s bewolkt
Windrichting Zuid West Zuid West bewolkt
Zon opkomst 5:38 Zon opkomst
Zonsondergang 21:49 Zonsondergang
Updated:2024-07-14 19:11:34 bewolkt

Weather Cache is 7 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |