Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
  Management
   System

ICT-Hotlist Thema

SET /P variable=[promptString]

Door middel van het interne batch commando
Set /P Variable=
is het mogelijk om een batch gegevens te laten vragen aan een gebruiker. Zie ook volgend uitgebreidde voorbeeld met een keuze menu met invoercontrole.

@Echo off
Rem =========================================================
Rem | This script is to demonstrate an user input and
Rem | validation routine with SET /P variable=[promptString]
Rem | (C) Copyright 2009 - 2024 J.P.G. van Soest (www.vansoest.it)
Rem =========================================================
:Jmp_Retry
Cls
Echo *********************************************************
Echo * Please specify the department number you belong to:
Echo * 1 - HRM
Echo * 2 - ICT
Echo * 3 - Sales
Echo *********************************************************
Echo .
Set /P Var_Department_nr=Department number :
Rem ***** Validate input by getting only first char and compare
If [%Var_Department_nr:~0,1%] NEQ [%Var_Department_nr%] Goto Jmp_Retry
If [%Var_Department_nr:~0,1%] LSS [1] Goto Jmp_Retry
If [%Var_Department_nr:~0,1%] GTR [3] Goto Jmp_Retry

Goto Jmp_Department_%Var_Department_nr:~0,1%

:Jmp_Department_1
Rem ***** Sub section HRM
Set Var_Department_name=HRM
Goto Jmp_End

:Jmp_Department_2
Rem ***** Sub section ICT
Set Var_Department_name=ICT
Goto Jmp_End

:Jmp_Department_3
Rem ***** Sub sectiOn Sales
Set Var_Department_name=Sales
Goto Jmp_End

:Jmp_End
Set Var_Message=Your Department is "%Var_Department_name%"
Echo %Var_Message%
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Zondag 14-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 20.77 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 20.47 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 60 % bewolkt
Luchtdruk 1013 hPa bewolkt
Windsnelheid 4.12 m/s bewolkt
Windrichting Zuid West Zuid West bewolkt
Zon opkomst 5:38 Zon opkomst
Zonsondergang 21:49 Zonsondergang
Updated:2024-07-14 19:51:30 bewolkt

Weather Cache is 5 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |