Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
  Management
   System

ICT-Hotlist Thema

Call :Batch_subroutine

Het volgende voorbeeld toont hoe een batch file een subroutine kan gebruiken. De subroutine cre&eum;ert drie batches en start deze. Elke batch file heeft een eigen aparte logfile. Onder de code staat een uitvoer voorbeeld.
Tevens toont het voorbeeld hoe batch stuur karacters kunnen worden opgenomen (escaped) in een batch door middel van het "^" teken.
@Echo off
Rem ===============================================================
Rem | This batchfile creates 3 batch files that do logging.
Rem | The batch files run simultanous and have separate log
Rem | files. Batches are created and run and log in current
Rem | folder.
Rem | Works for Windows XP, 2003, 2008 server and Windows 7, 8, 10
Rem | (C) Copyright 2009-2024 J.P.G. van Soest (www.vansoest.it)
Rem ===============================================================

Rem ***************************************************************
Rem * Main Begin
Rem ***************************************************************

Call :FunctionCreateLoggedBatch Batch1
Call :FunctionCreateLoggedBatch Batch2
Call :FunctionCreateLoggedBatch Batch3

GoTo :End

Rem ***************************************************************
Rem * Subroutines Begin
Rem ***************************************************************

:FunctionCreateLoggedBatch
Rem ***************************************************************
Rem * FunctionCreateLoggedBatch (BatchName)
Rem ***************************************************************

If Exist %1.bat Del %1.bat
Set LogFile=%1_LogFile.txt
If Exist %LogFile% Del %LogFile%
Echo @Echo Off >> %1.bat
Echo Echo This is logged output from %1.bat ^>^>%LogFile% >> %1.bat
Echo Echo **************************** >>%1.bat
Echo Echo * This is batch %1.bat * >> %1.bat
Echo Echo **************************** >>%1.bat
Echo Pause >>%1.bat
Echo Exit >> %1.bat
Start %1.bat
GoTo :Eof

Rem ***************************************************************
Rem * Subroutines End
Rem ***************************************************************

:End
Rem ***************************************************************
Rem * Main End
Rem ***************************************************************


Output of the running batches
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Zondag 14-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 21.38 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 21.09 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 58 % bewolkt
Luchtdruk 1012 hPa bewolkt
Windsnelheid 3.6 m/s bewolkt
Windrichting Zuid West Zuid West bewolkt
Zon opkomst 5:38 Zon opkomst
Zonsondergang 21:49 Zonsondergang
Updated:2024-07-14 18:51:11 bewolkt

Weather Cache is 8 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |