Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
 Management
  System

ICT-Hotlist Thema

DateFormat van vanSoest.it

Huidige versie

DateFormat nieuwste versie is 3.11.0.0 en een .Net 4.x versie is ook beschikbaar.

Overzicht belangrijkste functies

DateFormat is een programma om datums te genereren in het formaat dat U wenst, ongeacht het huidige regionaal datumformaat van de server of de huidige aangelogde gebruiker. De gegenereerde datum kan worden gebruikt in Windows batches (.bat, .cmd), PowerShell (.ps1) of geplande taken(scheduled tasks). Daarnaast kan het programma DateFormat diverse datum berekeningen en opzoekingen uitvoeren.
DateFormat versie 3.11 is gratis.

Inhoud

Geschiedenis

De eerste versie van DateFormat was gemaakt om de Enterprise Resource Planning (ERP) batches, gemigreerd van de Unisys mainframes, te ondersteunen. DateFormat kan gebruikt worden op de commandoregel, in batches, in PowerShell scripts en is gemaakt met de nieuwste technologie (Visual Studio C#).

Functionaliteit

Het programma DateFormat is zeer eenvoudig in gebruik, maar is erg flexibel. Geef het een formaat string waarbij yyyy staat voor eeuw en jaar, met yy krijgt u een kort jaar notatie zonder de eeuw.
mm geeft de maand en dd geeft de dagen. Het datum-scheidingstekens kunt U kiezen uit "-", "." of "/"
Formaat Kort Formaat Uitleg Voorbeeld
yyyy-mm-dd - Genereert de huidige datum in de internationale ISO Datum notatie standaard (ISO 8601). Dit datumformaat is ideaal voor batch gebaseerde vergelijking en sorteer routines. 2024-07-14
dd-mm-yyyy dd-mm-yy Een meer voor mensen geschikt Europees datumformaat. 14-07-2024
14-07-24
yyyymmdd yymmdd Een compact formaat voor het gebruik in korte bestandsnamen en of folders. 20240714
240714
dd/mm/yyyy dd/mm/yy Een meer leesbaar formaat. 14/07/2024
14/07/24
yyyy/dd/mm yy/mm/dd Dit formaat kan ook gebruikt worden om folder structuren aan te maken. 2024/07/14
24/07/14
dd.mmm.yyyy dd.mmm.yy Dit formaat wordt veelal gebruikt in Duitssprekende landen. 20.Jan.2024
20.Jan.24

Licentie

DateFormat is gelicenseerd volgens de EULA in de download. Lees de EULA aandachtig voor het programma te gebruiken. Een recente versie kan hier worden gedownload.
DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT, INSTALLEER, KOPIËER OF GEBRUIK DE SOFTWARE DAN NIET.

Handleiding

Het programma DateFormat heeft bij de voorgaande versies naast de datum formaten ook steeds meer opties gekregen. Deze opties geven U de mogelijkheid om datum-berekeningen en opzoekingen te doen. De huidige opties, waarvan er een kan worden geselecteerd, zijn:
Optie Uitleg
/ADx Add x Days: Tel x dagen bij de huidig datum
/SDx Subtract x Days: Trek x dagen af van de huidige datum
/AMx Add x Months: Tel x maanden bij de huidige datum
/SMx Subtract x Months: Trek x maanden af van de huidige datum
/AYx Add x Years: Tel x jaren bij de huidige datum
/SYx Subtract x Years: Trek x jaren af van de huidige datum
/BM Begin of Month: Begin van de maand vanaf de huidige datum
/EM End of Month: Einde van de maand vanaf de huidige datum
/BQ Begin of Quarter: Begin van het kwartaal bepaald vanaf de huidige datum
/EQ End of Quarter: Einde van het kwartaal bepaald vanaf de huidige datum
De variable x moet een geheel getal zijn.
Door het typen van DateFormat zonder opties, toont DateFormat zijn opties en enige voorbeelden.

Voorbeelden

 1. Het volgende Windows batch voorbeeld maakt elke dag een uniek nieuw log bestand en schrijft de huidige datum er in.
  Rem Example for the program DateFormat 
  Rem (C)Copyright 2014-2024 vanSoest.it by Johan van Soest
  Rem ***** Create a log file with current date in the name
  For /f %%i In ('DateFormat "YYYYMMDD"') Do (Set OutputDate=%%i)
  Echo %OutputDate%
  Set LogFile=%OutputDate%_Important_Log.Txt
  Echo Current date is %OutputDate% >> %LogFile%
     
 2. Het volgende Windows batch voorbeeld verwijderd een logbestand dat 14 dagen oud is.
  Rem Example for the program DateFormat 
  Rem (C)Copyright 2014-2024 vanSoest.it by Johan van Soest
  Rem ***** Remove file that is 14 days old
  For /f %%i In ('DateFormat "YYYYMMDD" /SD14') Do (Set OutputDate=%%i)
  Echo %OutputDate%
  If Exist %OutputDate%_Important_Log.Txt Del %OutputDate%_Important_Log.Txt
     
 3. Dit Windows batch voorbeeld gebruikt DateFormat om een directory/folder structuur te maken.
  Rem Example for the program DateFormat 
  Rem (C)Copyright 2014-2024 vanSoest.it by Johan van Soest
  For /f %%i In ('DateFormat "YYYY\\MM\\DD"') Do (Set OutputDate=%%i)
  md %OutputDate%
     
  Voorbeeld van de gecreëerde folder structuur
     C:.
     +---2024
       +---07
         +---14
     
 4. Dit Windows PowerShell voorbeeld gebruikt DateFormat met diverse opties.
  # ****************************************************
  # * This PowerShell demo shows some ways to call 
  # *  the program DateFormat from PowerShell (ISE)
  # * (C) Copyright 2014 - 2024 vanSoest.it by Johan van Soest
  # ****************************************************
  cls
  $data = C:\batch\DateFormat.exe yyyymmdd
  Write-Host "Today is $data"
  $data = C:\batch\DateFormat.exe yyyymmdd /sd1 
  Write-Host "Yesterday it was $data"
  $data = C:\batch\DateFormat.exe yyyymmdd /eq 
  Write-Host "The last day of current quarter is $data"
  $data = C:\batch\DateFormat.exe yymmdd /bq 
  Write-Host "The first day of current quarter is $data"
     

Vorige versies

De volgende tabel toont de geschiedenis van het DateFormat project.
Versie Eigenschappen
3.11 Opties voor Begin van de Maand en Einde Maand (/BM, /EM) en Begin van kwartaal en einde kwartaal(/QB /QE) toegevoegd.
Geprogrammeerd in Microsoft C# .Net.
Een voor .Net 4.x of nieuwer gecompileerde versie is beschikbaar en herkenbaar aan de helptekst
*******************************************************************************
*            DateFormat Version 3.11 (for .net 4)         *
*      (C)Copyright 2013 - 2024 vanSoest.it by J. van Soest       *
*******************************************************************************
3.1 Ondersteuning voor meer optel- en aftrekopties ten opzichte van de huidige systeemdatum toegevoegd:
 • /ADx        Add x Days : Tel x dagen erbij.
 • /AMx        Add x Months: Tel x maanden erbij.
 • /SMx        Subtract x Months : Trek x maanden eraf.
 • /AYx        Add x Years: Tel x jaren erbij.
 • /SYx        Subtract x Years: Trek x jaren eraf.
Geprogrammeerd in Microsoft C# .Net.
3.0 Programma geporteerd naar Microsoft C# .Net vanwege:
 • Verbeterde compatibiliteit met 64 bit besturingssystemen, waardoor er geen noodzaak meer is om de WOW64 omgeving op te starten om 32 bit applicaties te draaien
 • Het Borland Turbo Delphi ontwikkelplatform is gestopt door Embarcadero
TimeFormat werd niet gebruikt en is daarom niet naar Microsoft C#.Net geport.
2.0 Het programma DateFormat wordt vergezeld door TimeFormat.
In Borland Turbo Delphi geprogrammeerd.
1.1 Ondersteuning om een aantal dagen van de huidige datum af te trekken. Door de optie /SD14 toe te voegen, trekt het programma DateFormat 14 dagen van de huidge datum af en genereert een geldige datum die twee weken in het verleden ligt.
In Borland Turbo Delphi geprogrammeerd.
1.0 Het handige programma DateFormat kan nu een formaat optie ondersteunen. Hierdoor is het nu mogeljk om formattering strings zoals "YYYY-MM-DD" of "DD/MM/YYYY" mee te geven waardoor de datum overeenkomstig wordt gevormd.
In Borland Turbo Delphi geprogrammeerd.
0.1 Het programma DateFormat genereert de huidige datum in het internationale ISO-standard (ISO 8601) formaat "YYYY-MM-DD". Deze datum kan in batches of scheduled tasks worden gebruikt.
De genereerde datum is onafhankelijk van de de huidige localisatie (Regional settings) van het systeem. Dus wanneer U huidige datumformaat mm/dd/yy is, zal dit programma altijd een datum genereren volgens de internationale ISO 8601 standaard.
In Borland Turbo Delphi geprogrammeerd.

Installatie

Download, unzip en copieer het programma DateFormat waar U het wenst te hebben op Uw schijf.

Systeem vereisten

DateFormat is ontworpen voor het .NET platform met Microsoft C#. Hierdoor is Microsoft .NET Framework 2.0 of 4.0 of nieuwer vereist.
Windows VersionRuns .Net 2.0Tested
Windows XPJaJa
Windows VistaJaNee
Windows 7JaJa
Windows 8.1JaNee
Windows 10JaJa
Windows Server 2008 SP2JaJa
Windows Server 2008 R2 SP1JaJa
Windows Server 2012JaJa
Windows Server 2012 R2JaJa
Windows Server 2016JaJa
Er is nu een .Net 4.x versie beschikbaar voor machines die standaard geen .Net 2.0 hebben (Windows server 2012, 2012 R2 en 2016) Het is ook beschikbaar op de download pagina.

Support matrix

vanSoest.it ondersteunt alleen de nieuwste versie van gratis software.

Download

Na het klikken van de "Start download process" knop, krijgt U een andere webpagina waar U de End User License Agreement (EULA) moet accepteren voordat U het programma DateFormat kunt downloaden.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Gebruik gewoon het briefkaart icoon in het linker menu om een vraag te stellen.
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Zondag 14-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 21.45 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 21.19 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 59 % bewolkt
Luchtdruk 1012 hPa bewolkt
Windsnelheid 4.12 m/s bewolkt
Windrichting Zuid West Zuid West bewolkt
Zon opkomst 5:38 Zon opkomst
Zonsondergang 21:49 Zonsondergang
Updated:2024-07-14 18:21:00 bewolkt

Weather Cache is 5 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |