Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
 Management
  System

ICT-Hotlist Thema

Gebruik PowerShell om meerdere SQL server configuraties op te vragen.

Dit voorbeeld script gebruikt PowerShell om van een lijst servers hun versie, editie en collatie op te vragen.
# This Powershell script is designed to demonstrate how to query
# multiple Microsoft SQL Servers for their version, edition and collation.
# (C)Copyright 2015 - 2024 vanSoest.it by Johan van Soest
$Servers = @("nlaalsqldb1","nlaalsp1")
$Query  = "SELECT SERVERPROPERTY('machinename') As 'Machine Name',"
$Query += "SERVERPROPERTY('productversion') As 'Product Version',"
$Query += "SERVERPROPERTY ('productlevel') As 'Product Level', "
$Query += "SERVERPROPERTY ('edition') As 'Edition',"
$Query += "SERVERPROPERTY ('collation') As 'Collation'"
foreach($Server in $Servers){
    Invoke-SqlCmd -query $Query -ServerInstance $Server
}
Voorbeeld uitvoer:
Machine Name  : NLAALSQLDB1
Product Version : 10.50.4042.0
Product Level  : SP2
Edition     : Standard Edition (64-bit)
Collation    : Latin1_General_BIN

Machine Name  : NLAALSP1
Product Version : 13.0.4001.0
Product Level  : SP1
Edition     : Standard Edition (64-bit)
Collation    : Latin1_General_BIN
Meedere SQL server SERVERPROPERTY eigenschap namen worden hier getoond.
Om de productnaam bij de Product Version te vinden, kunt U deze site: http://sqlserverbuilds.blogspot.nl/ gebruiken.
Het script neemt aan dat de gebruiker die het script uitvoerd, toegangsrechten heeft op de opgesomde MS-SQL servers. Anders moet een gebruikersnaam en wachtwoord worden opgegeven bij het Invoke-SqlCmd commando met de opties -Username en -Password.

Download de PowerShell SQL server modulen

De PowerShell modules worden standaard geïnstalleerd wanneer Microsoft SQL Server is geïnstalleerd. U kunt PowerShell Extensions for SQL Server 2012, 2014 of 2016 installeren door de volgende componenten uit de Microsoft® SQL Server® 2016 Feature Pack te installeren:
 • Microsoft® System CLR Types for Microsoft SQL Server® 2016 (SQLSysClrTypes.msi)
 • Microsoft® SQL Server® 2016 Shared Management Objects (SharedManagementObjects.msi)
 • Microsoft® Windows PowerShell Extensions for Microsoft SQL Server® 2016 (PowerShellTools.msi)
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Zondag 14-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 21.64 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 21.35 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 57 % bewolkt
Luchtdruk 1012 hPa bewolkt
Windsnelheid 4.63 m/s bewolkt
Windrichting Zuid West Zuid West bewolkt
Zon opkomst 5:38 Zon opkomst
Zonsondergang 21:49 Zonsondergang
Updated:2024-07-14 17:51:44 bewolkt

Weather Cache is 5 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |