Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
 Management
  System

ICT-Hotlist Thema

Hoe kunnen de SQL-Server PowerShell CMDLets op Windows geïnstalleerd worden en enkele T-SQL test queries

U heeft de volgende componenten nodig die afhankelijk van elkaar zijn en standaard in de verkeerde volgorde worden gedownload. De componenten kunnen worden gedownload worden op de Microsoft ® SQL Server ® 2014 Feature Pack pagina. Volgende besturingssystemen worden ondersteund:
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
Meer informatie over de supported softwareversies.

Installeren van de Microsoft SQL Server PowerShell module.

 • Vereist : Microsoft ® System CLR Types for Microsoft SQL Server ® 2014 (SQLSysClrTypes.msi)
  Download en installeer ENU\x64\SQLSysClrTypes.msi
 • Vereist : Microsoft ® SQL Server ® 2014 Shared Management Objects(SharedManagementObjects.msi)
  Download en installeer ENU\x64\SharedManagementObjects.msi
 • Vereist : Microsoft ® Windows PowerShell Extensions for Microsoft SQL Server ® 2014 (PowerShellTools.msi)
  Download en installeer ENU\x64\PowerShellTools.msi

Reboot de computer

Controleren en laden van de SQL server PowerShell module.

Nu start Powershell of ISE en type:
Get-Module -ListAvailable
Nu krijgt U uitvoer die lijkt op:
    Directory: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\Tools\PowerShell\Modules


ModuleType Version    Name                                ExportedCommands                                   ---------- -------    ----                                ----------------                                   Manifest   1.0        SQLPS                               {Backup-SqlDatabase, Add-SqlAvailabilityDatabas...
Vervolgens kunt U de sqlps module importeren.
Import-Module "sqlps" -Verbose
Hierdoor ziet U de cmdlets en eigenschappen (properties) die geïmporteerd zijn:
VERBOSE: Importing cmdlet 'Add-SqlAvailabilityDatabase'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Add-SqlAvailabilityGroupListenerStaticIp'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Add-SqlFirewallRule'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Backup-SqlDatabase'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Convert-UrnToPath'.
WARNING: The names of some imported commands from the module 'sqlps' include unapproved verbs that might make them less discoverable. To find the commands with unapproved
verbs, run the Import-Module command again with the Verbose parameter. For a list of approved verbs, type Get-Verb.

VERBOSE: The 'Decode-SqlName' command in the sqlps' module was imported, but because its name does not include an approved verb, it might be difficult to find. For a list of approved verbs, type Get-Verb.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Decode-SqlName'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Disable-SqlAlwaysOn'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Enable-SqlAlwaysOn'.
VERBOSE: The 'Encode-SqlName' command in the sqlps' module was imported, but because its name does not include an approved verb, it might be difficult to find. For a list of approved verbs, type Get-Verb.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Encode-SqlName'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Get-SqlCredential'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Get-SqlDatabase'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Get-SqlInstance'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Get-SqlSmartAdmin'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Invoke-PolicyEvaluation'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Invoke-Sqlcmd'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Join-SqlAvailabilityGroup'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'New-SqlAvailabilityGroup'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'New-SqlAvailabilityGroupListener'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'New-SqlAvailabilityReplica'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'New-SqlBackupEncryptionOption'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'New-SqlCredential'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'New-SqlHADREndpoint'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Remove-SqlAvailabilityDatabase'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Remove-SqlAvailabilityGroup'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Remove-SqlAvailabilityReplica'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Remove-SqlCredential'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Remove-SqlFirewallRule'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Restore-SqlDatabase'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Resume-SqlAvailabilityDatabase'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Set-SqlAuthenticationMode'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Set-SqlAvailabilityGroup'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Set-SqlAvailabilityGroupListener'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Set-SqlAvailabilityReplica'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Set-SqlCredential'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Set-SqlHADREndpoint'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Set-SqlNetworkConfiguration'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Set-SqlSmartAdmin'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Start-SqlInstance'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Stop-SqlInstance'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Suspend-SqlAvailabilityDatabase'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Switch-SqlAvailabilityGroup'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Test-SqlAvailabilityGroup'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Test-SqlAvailabilityReplica'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Test-SqlDatabaseReplicaState'.
VERBOSE: Importing cmdlet 'Test-SqlSmartAdmin'.
VERBOSE: Importing function 'SQLSERVER:'.
VERBOSE: Importing variable 'm'.

Start een SQL Stored Procedure vanuit PowerShell

Probeer Uw eerste query met een SQL stored procedure om de grootte van geselecteerde databases op Uw computer met SQL-Server 2014 Express te tonen :
# This Powershell script is designed to demonstrate the use
# of Microsoft SQL Server stored produres from Windows PowerShell
# (C)Copyright 2015 - 2024 vanSoest.it by Johan van Soest


Invoke-SQLCmd -Query "sp_databases" -Database master -ServerInstance localhost\sqlexpress |
Where {$_.DATABASE_NAME -in ("master", "model", "msdb", "ReBaUpFA", "tempdb")} |
Sort-Object DATABASE_SIZE -Descending |
Out-GridView
De SQL-Server Stored Procedure uitvoer is gefilterd (Where clause) en gesorteerd om de volgende uitvoer in een PowerShell GridView te tonen
PowerShell SQL Server Stored Procedure Resultaat
PowerShell SQL Server Stored Procedure Resultaat

Een Free T-SQL Query vanuit PowerShell

Gebruik PowerShell en een free T-SQL query om de naam, create_date, compatibility_level en collation_name van enkele databases in een PowerShell GridView te tonen:
# This Powershell script is designed to demonstrate the use
# of Microsoft SQL Server free T-SQL queries from Windows PowerShell
# (C)Copyright 2015 - 2024 vanSoest.it by Johan van Soest


Invoke-SQLCmd -Query "Select * From sys.databases" -Database master -ServerInstance localhost\sqlexpress |
Where {$_.name -in ("master", "model", "msdb", "ReBaUpFA", "tempdb")} |
Select-Object name, create_date, compatibility_level, collation_name |
Out-GridView
Deze free query produceert de volgende uitvoer in een table grid
PowerShell SQL Server Free Query Resultaat
PowerShell SQL Server Free Query Resultaat
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Woensdag 17-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo half bewolkt
Temperatuur 20.76 °C half bewolkt
Gevoelstemperatuur 20.75 °C half bewolkt
Luchtvochtigheid 71 % half bewolkt
Luchtdruk 1022 hPa half bewolkt
Windsnelheid 2.06 m/s half bewolkt
Windrichting Noord Noord half bewolkt
Zon opkomst 5:41 Zon opkomst
Zonsondergang 21:46 Zonsondergang
Updated:2024-07-17 21:14:23 half bewolkt

Weather Cache is 1 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |