Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
 Management
  System

ICT-Hotlist Thema

Verkrijg XenApp applicatie beveiligingsinformatie met PowerShell.

Dit PowerShell script getXenAppApplicationSecurity.ps1 genereerd een tab gescheiden downloadbestand met de XenApp Applicatie displaynaam en de security groep of gebruikersnaam die de betreffende applicatie mag starten.
Het script zal één regel per applicatie en gebruikersnaam of groep genereren. Hierdoor kan de uitvoer worden gebruikt in Excel PivotTables (draaitabellen) of Filters om alle gebruikers/groepen met rechten voor een bepaalde applicatie te tonen of het vinden van alle applicaties waar een gebruiker of groep rechten op heeft.
Het uitvoerbestand kan direct in Microsoft Excel worden geopend zoals hieronder gezien kan worden.

Beperkingen:

 • U moet dit script uitvoeren op de Citrix XenApp server zelf (geen remoting geïmplementeerd).
 • Dit script moet worden uitgevoerd met een Citrix XenApp beheerders-account.
 • De IMA service moet draaien op de Citrix server.

Het script getXenAppApplicationSecurity.ps1

 
# This PowerShell script getXenAppApplicationSecurity.ps1 generates a tabulator separated
# download file containing the XenApp Application display name and the security group or user name
# able to start the application.
#
# (C) Copyright 2013 - 2024 Johan van Soest. [http://www.vansoest.it]
# Version 1.0 05-11-2013 by Johan van Soest
# Version 1.1 22-03-2014 by Johan van Soest (added browsername option & Snapin detection)
# Call the script as follows .\getXenAppApplicationSecurity.ps1 >> FileName.csv

# Load the Citrix components
if ( (Get-PSSnapin -Name Citrix* -ErrorAction SilentlyContinue) -eq $null )
{
  Add-PSSnapin Citrix* 
}

# Get all the applications information
$apps=Get-XAApplicationReport -BrowserName *

# Write the table header
Write-output "ApplicationDisplayName`tAccountDisplayName"
# Loop over all applications
foreach ($app in $apps)
 {
  $Accounts = $app.Accounts
# Loop over all Accounts
  foreach ($account in $Accounts)
   {
# Display only the information we are interested in.
    Write-output "$($app.DisplayName)`t$($account.AccountDisplayName)"
   }
 } 

Voorbeeld uitvoer.

ApplicationDisplayNameAccountDisplayName
AppCenterVANSOEST\JohnL
AppCenterVANSOEST\GeorgeH
AppCenterVANSOEST\PaulM
AppCenterVANSOEST\johanvs
AppCenterVANSOEST\Domain Admins
Citrix Client Printer SelectionVANSOEST\Domain Users
CMDVANSOEST\johanvs
CMDVANSOEST\PaulM
CMDVANSOEST\Domain Admins
CMDVANSOEST\JohnL
Default Printer SelectionVANSOEST\Domain Users
Internet ExplorerVANSOEST\johanvs
Internet ExplorerVANSOEST\Domain Users
Microsoft Excel 2013VANSOEST\johanvs
Microsoft Excel 2013VANSOEST\Domain Users
Microsoft Powerpoint 2013VANSOEST\johanvs
Microsoft Powerpoint 2013VANSOEST\Domain Users
Microsoft Word 2013VANSOEST\johanvs
Microsoft Word 2013VANSOEST\Domain Users
PaintVANSOEST\johanvs
PaintVANSOEST\Domain Users

Microsoft Office Excel 2013 Auto Filter voorbeeld.

Microsoft Office Excel 2013 Auto Filter voorbeeld.

Microsoft Office Excel 2013 PivotTable voorbeeld.

Microsoft Office Excel 2013 PivotTable voorbeeld.
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Zondag 14-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 20.94 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 20.68 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 61 % bewolkt
Luchtdruk 1013 hPa bewolkt
Windsnelheid 4.63 m/s bewolkt
Windrichting Zuid West Zuid West bewolkt
Zon opkomst 5:38 Zon opkomst
Zonsondergang 21:49 Zonsondergang
Updated:2024-07-14 19:31:19 bewolkt

Weather Cache is 3 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |