Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
  Management
   System

ICT-Hotlist Thema

Wenst U snel een download met alle applicaties die geconfigureerd zijn in Uw Citrix XenApp Farm met behulp van PowerShell?

Citrix installeert de PowerShell extensies standaard op de XenApp servers zodat U deze niet hoeft te downloaden en te configureren (zie voorbeeld 2 voor een server gebaseerde Excel versie)
Hier zijn de stappen die nodig zijn om de Citrix PowerShell snapins op Uw cliënt PC te draaien.

Voorbeeld 1: PC gebaseerd

Add-PSSnapin Citrix*
Get-PSSnapin Citrix*
Get-XAApplicationReport * -ComputerName nlaalcit01 | Export-Clixml c:\test\DownloadApps.xml

Voorbeeld 2: Server gebaseerd

Controleer of de geregistreerde Citrix Snapins geladen zijn op de XenApp server:
PS> Get-PSSnapin Citrix* -Registered

Name        : Citrix.Common.Commands
PSVersion   : 2.0
Description : Citrix Common Commands

Name        : Citrix.Common.GroupPolicy
PSVersion   : 2.0
Description : Citrix Group Policy Provider

Name        : Citrix.XenApp.Commands
PSVersion   : 2.0
Description : Citrix XenApp Commands
Ok, de Citrix Snapins zijn geregistreerd. Nu kunt U de volgende commando's starten:
PS> Add-PSSnapin Citrix*
PS> Get-XAApplication -ComputerName nlaalcit01 | Export-Csv c:\temp\CitrixApps.csv
Dit commando verzameld de volgende parameters per applicatie:
AccessSessionConditions CachingOption EncryptionRequired ProfileLocation
AccessSessionConditionsEnabled ClientFolder FolderPath ProfileProgramArguments
AddToClientDesktop ColorDepth HideWhenDisabled ProfileProgramName
AddToClientStartMenu CommandLineExecutable InstanceLimit RunAsLeastPrivilegedUser
AlternateProfiles ConnectionsThroughAccessGatewayAllowed LoadBalancingApplicationCheckEnabled SequenceNumber
AnonymousConnectionsAllowed ContentAddress MachineName SslConnectionEnabled
ApplicationId CpuPriorityLevel MaximizedOnStartup StartMenuFolder
ApplicationType Description MultipleInstancesPerUserAllowed TitleBarHidden
AudioRequired DisplayName OfflineAccessAllowed WaitOnPrinterCreation
AudioType Enabled OtherConnectionsAllowed WindowType
BrowserName EncryptionLevel PreLaunch WorkingDirectory
Bij import in Excel krijgt U het volgende overzicht:
Geëxporteerde Citrix XenApp applicatie parameters getoond in Microsoft Excel.
Geëxporteerde Citrix XenApp applicatie parameters getoond in Microsoft Excel.
Voor een beperkte gesorteerde lijst kunt U het volgende voorbeeld gebruiken.
Dit voorbeeld draait op een XenApp server, pakt alleen de Applicatie naam in XenApp, de omschrijving en of de applicatie beschikbaar is. Het CSV bestand wordt vervolgens alfabetisch gesorteerd en gedownload naar de computer PC0101.
# This PowerShell script must run on a XenApp Server.
# It extracts the Application name, description and if it is enabled. The sorted file is
# downloaded to the computer PC0101 (Change it to your pc!)
# (C)Copyright 2015-2024 vanSoest.it by Johan van Soest

Add-PSSnapin Citrix*
Get-PSSnapin Citrix*
Get-XAApplicationReport * |
   Select DisplayName, Description, Enabled |
   Sort DisplayName |
   Export-Csv -Path \\PC0101\c$\test\CitrixApps.csv
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Zondag 14-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 21.64 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 21.35 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 57 % bewolkt
Luchtdruk 1012 hPa bewolkt
Windsnelheid 4.63 m/s bewolkt
Windrichting Zuid West Zuid West bewolkt
Zon opkomst 5:38 Zon opkomst
Zonsondergang 21:49 Zonsondergang
Updated:2024-07-14 17:51:44 bewolkt

Weather Cache is 7 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |