Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English | Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest | User: Gast | Login

Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
  Management
   System


ICT-Hotlist Thema

Terug naar de ICT-Hotlist...
Mis de laatste updates niet. Volg @WebHalla

Wenst U snel een download met alle applicaties die geconfigureerd zijn in Uw Citrix XenApp Farm met behulp van PowerShell?

Citrix installeert de PowerShell extensies standaard op de XenApp servers zodat U deze niet hoeft te downloaden en te configureren (zie voorbeeld 2 voor een server gebaseerde Excel versie)
Hier zijn de stappen die nodig zijn om de Citrix PowerShell snapins op Uw clicnt PC te draaien.
  1. Download de XenApp 6.5 PowerShell SDK Zip file. De 6.5 SDK versie bevat commandlets die op afstand kunnen worden opgestart met optie -ComputerName.
  2. Run het pogramma XASDK6.5.exe op Uw desktop. (Misschien dat U het moet starten met "Run as administrator")
  3. Start PowerShell op Uw pc en type het volgende voorbeeld waarbij nlaalcit01 vervangen moet worden door een Citrix XenApp applicatie server in Uw farm.

Voorbeeld 1: PC gebaseerd

Add-PSSnapin Citrix*
Get-PSSnapin Citrix*
Get-XAApplicationReport * -ComputerName nlaalcit01 | Export-Clixml c:\test\DownloadApps.xml

Voorbeeld 2: Server gebaseerd

Controleer of de geregistreerde Citrix Snapins geladen zijn op de XenApp server:
PS> Get-PSSnapin Citrix* -Registered

Name        : Citrix.Common.Commands
PSVersion   : 2.0
Description : Citrix Common Commands

Name        : Citrix.Common.GroupPolicy
PSVersion   : 2.0
Description : Citrix Group Policy Provider

Name        : Citrix.XenApp.Commands
PSVersion   : 2.0
Description : Citrix XenApp Commands
Ok, de Citrix Snapins zijn geregistreerd. Nu kunt U de volgende commando's starten:
PS> Add-PSSnapin Citrix*
PS> Get-XAApplication -ComputerName nlaalcit01 | Export-Csv c:\temp\CitrixApps.csv
Dit commando verzameld de volgende parameters per applicatie:
AccessSessionConditions CachingOption EncryptionRequired ProfileLocation
AccessSessionConditionsEnabled ClientFolder FolderPath ProfileProgramArguments
AddToClientDesktop ColorDepth HideWhenDisabled ProfileProgramName
AddToClientStartMenu CommandLineExecutable InstanceLimit RunAsLeastPrivilegedUser
AlternateProfiles ConnectionsThroughAccessGatewayAllowed LoadBalancingApplicationCheckEnabled SequenceNumber
AnonymousConnectionsAllowed ContentAddress MachineName SslConnectionEnabled
ApplicationId CpuPriorityLevel MaximizedOnStartup StartMenuFolder
ApplicationType Description MultipleInstancesPerUserAllowed TitleBarHidden
AudioRequired DisplayName OfflineAccessAllowed WaitOnPrinterCreation
AudioType Enabled OtherConnectionsAllowed WindowType
BrowserName EncryptionLevel PreLaunch WorkingDirectory
Bij import in Excel 2010 krijgt U het volgende overzicht:
Geëxporteerde Citrix XenApp applicatie parameters getoond in Microsoft Excel.
Geëxporteerde Citrix XenApp applicatie parameters getoond in Microsoft Excel.
Voor een beperkte gesorteerde lijst kunt U het volgende voorbeeld gebruiken.
Dit voorbeeld draait op een XenApp server, pakt alleen de Applicatie naam in XenApp, de omschrijving en of de applicatie beschikbaar is. Het CSV bestand wordt vervolgens alfabetisch gesorteerd en gedownload naar de computer PC0101.
# This PowerShell script must run on a XenApp Server.
# It extracts the Application name, description and if it is enabled. The sorted file is
# downloaded to the computer PC0101 (Change it to your pc!)
# (C)Copyright 2015-2022 vanSoest.it by Johan van Soest

Add-PSSnapin Citrix*
Get-PSSnapin Citrix*
Get-XAApplicationReport * |
   Select DisplayName, Description, Enabled |
   Sort DisplayName |
   Export-Csv -Path \\PC0101\c$\test\CitrixApps.csv
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.6 : Woensdag 28-9-2022 © Copyright 1995-2022 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 7.18 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 5.43 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 88 % bewolkt
Luchtdruk 993 hPa bewolkt
Windsnelheid 2.57 m/s bewolkt
Windrichting Zuid West Zuid West bewolkt
Zon opkomst 7:33 Zon opkomst
Zonsondergang 19:24 Zonsondergang
Updated:2022-09-28 01:03:48 bewolkt