Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English | Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest | User: Gast | Login

Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
  Management
   System


ICT-Hotlist Thema

Terug naar de ICT-Hotlist...
Mis de laatste updates niet

Draait XenApp 6.5 op Windows 2008r2 en Uw published applicatie Bestands Verkenner (explorer.exe) stopt regelmatig?

De oplossing is hier te vinden:
Windows registry Editor Version 5.00

;Publishing explorer.exe in XenApp 6
;http://zenapp.blogspot.com/2010/11/publishing-explorerexe-in-xenapp-6.html

;Thread: Explorer.exe won't stay open
;http://forums.citrix.com/thread.jspa?threadID=263491

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Citrix\wfshell\TWI]
"LogoffCheckerStartupDelayInSeconds"=dword:00000010
Deze oplossing wijzigt het Windows registry. Back-up de registry voordat U deze wijzigt. Wanneer er zich toch problemen voordoen, kunt U de registry herstellen. De tekst in het kader opslaan als een tekst bestand met de extensie ".reg" en laad deze file in al Uw Citrix servers. Rebooten is niet nodig! (Graag de urls in de file houden opdat de originele auteurs de credits krijgen)
U mag stemmen over dit artikel:


Artikel gemaakt  :  01-05-2017
Artikel laatst bijgewerkt  :  01-05-2017

Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.1 : Zondag 16-12-2018 © Copyright 1995-2018 Johan van Soest
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement
Luchtkwaliteit Waalre door
PM1 4.0 μgr/m3
PM 2,5 6.0 μgr/m3
PM 10 17.0 μgr/m3
Ozon 7.2 μgr/m3
Vocht 68.25%
Temperatuur 17.95°C