Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
 Management
  System

ICT-Hotlist Thema

Business Continuity Management Logo

Business Continuity Management Voorbeeld: selectieproces storing voorbereiding.

Wanneer de afbeelding 1 wordt bekeken zijn dezelfde beslissingsargumenten (Business Impact en Critical Timespan) te zien die bij afbeelding 1 in het artikel "Business Continuity Management Voorbeeld: selectieproces calamiteit voorbereiding" worden verklaard. Deze argumenten worden nu toegepast op de situatie dat binnen een complex aan serversystemen binnen de primaire locatie een storing optreedt in één serversysteem. Natuurlijk kunnen in Uw organisatie andere of meerdere beslissingsargumenten van toepassing zijn.
Voorbeeld van een selectieproces storing voorbereiding.
Afbeelding 1. Voorbeeld van een selectieproces storing voorbereiding.

Mogelijke Oplossingen

Virtualisatie

Wanneer U over virtualisatie-technologie zoals VMware of Hyper-V beschikt, opent dit extra mogelijkheden voor hoge beschikbaarheid van de serversystemen. Door het inzetten van meerdere identieke redundant uitgevoerde hardware servers kan een virtuele server worden verplaatst (met behulp van VMotion of "Live Migration") van een hardware server met een storing, dreigende storing of met benodigd onderhoud naar een andere server met voldoende capaciteit. Aangezien virtualisatie het eenvoudig maakt om snel virtuele serversystemen toe te voegen, moet men toezien dat er voldoende capaciteit overblijft om storingen op te vangen.
Planning type Omschrijving
No SpareGeen reserve-serversysteem voorzien kan een terechte keuze zijn wanneer uit de analyse blijkt dat de dagdagelijkse bedrijfsvoering minimaal afhankelijk is van dit serversysteem. Pas bij een storing wordt gekeken hoe het een en ander te vervangen is. Het grote voordeel van deze strategie zijn de lage preparatiekosten.
Bilateral/Shared arrangements In het geval van een hosting situatie kunt U bijvoorbeeld terugvallen op reserve (virtuele) machines die Uw hoster "op de plank" heeft liggen om zijn eigen storingen op te lossen. Ook kunt U met een organisatie in de nabijheid overeen komen om een serversysteem te reserveren en de kosten "gezamenlijk" te delen. Uitwijk-dienstverleners baseren zich op dit principe om kostbare systemen efficiënt te beheren uitgaande van het feit dat hun klanten een grote regionale spreiding hebben. Beide partijen mogen deze "over"-capaciteit natuurlijk niet productief gaan inzetten.
Back-up Location Wanneer U beschikt over een secundaire- of uitwijklocatie, kunt U besluiten de geïnstalleerde machines naar de primaire-locatie te verplaatsen, te configureren, de laatste data te laden en op te starten. Ook is het het overwegen waard om te inventariseren om deze ene serversysteem dienst rechtstreeks aan te bieden vanuit de secundaire/uitwijklocatie. Natuurlijk moeten deze machines ook bijgewerkt te worden met de zelfde updates als de productiesystemen.
Spare / Reservesysteem Reservesystemen staan volledig geconfigureerd op de primaire locatie te wachten totdat ze geactiveerd worden na het uitvallen van een productie serversysteem. Bij een reservesysteem moet er een goede procedure zijn om deze te updaten aangezien deze niet gelijktijdig met de productiesystemen in het netwerk aanwezig mag zijn.
Fault tolerance/HA De snelst mogelijk inzetbare oplossing wordt gezocht in fouttolerante systemen. Door systemen zo redundant mogelijk uit te voeren (meerdere voedingen, netwerkkaarten, disk RAID niveaus, SAN) of het bouwen van active-active clusters wordt de kans op uitval van het serversysteem door storingen beperkt. Bij dit soort oplossingen moet men alert zijn op Single Point of Failures (SPoF) die de redundantie inperken en een HA-serversysteem compleet kunnen laten falen.

Zie ook:

Woordenlijst

Calamiteit:
Een calamiteit ontstaat veelal uit een incident van externe oorsprong, welke zich uitbreid over meerdere hard-, softwaresystemen of het personeel. Te denken valt onder andere aan:
 • Brand
 • Economische boycot
 • Epidemie
 • Hacking
 • Overstroming
 • Sabotage
 • Software fout
 • Stormschade
 • Verkeerd uitvallende update
Natuurlijk kan een storing tot een calamiteit uitgroeien. Denk bijvoorbeeld aan een server die al lange tijd als storing "oververhitting" meld en uiteindelijk een calamiteit in de vorm van een brand kan veroorzaken.
Cluster:
Een cluster is een serversysteem dat opgebouwd is uit meerdere servers die zich tezamen voordoen als één serversysteem en de dienst ook op een dusdanige wijze aanbieden dat de gebruiker van het serversysteem denkt te communiceren met slechts één serversysteem. Clusters worden opgebouwd uit nodes, elke node is hierbij een eigen serversysteem. Er bestaan twee typen clusters. De active-passive cluster bestaat uit een node die de gebruikersverzoeken afhandelt, waarbij de passive nodes kijken of de active node goed functioneert. Bij de active-active clusters zijn meerdere nodes actief om de gebruikersverzoeken te verwerken. Natuurlijk moet de configuratie van een active-active cluster dusdanig zijn dat bij een storing van één node de totale verwerkingssnelheid van het cluster hoog genoeg blijft om de gebruikers tevreden te houden.
Primaire-locatie:
ComputerCentrum of ruimte waar de systemen staan die de dagelijkse informatiestromen verwerken en opslaan.
Productie-locatie:
Zie primaire locatie.
Secundaire-locatie:
Deze term is uitwisselbaar met Uitwijklokatie. Locatie waar de Business Continuity systemen geprepareerd staan om in geval van een calamiteit de werkzaamheden over te nemen.
Serversysteem:
Complete maar afgebakende eenheid van software en hardware om een taak van een gebruiker te kunnen ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de dienst bestandsopslag bestaande uit een server met veel harde schijven en een besturingssysteem voor de opslag van bestanden en een applicatie voor versie-beheer.
Storing:
Kort geformuleerd is een storing een afgebakend probleem dat betrekking heeft op één programma of één hardware component. Oplossingen voor storingen worden veelal gezocht in redundantie en hoge beschikbaarheid systemen (HA)
Uitwijk-locatie:
Zie Secundaire locatie.
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Zondag 14-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 21.49 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 21.26 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 60 % bewolkt
Luchtdruk 1012 hPa bewolkt
Windsnelheid 4.12 m/s bewolkt
Windrichting Zuid West Zuid West bewolkt
Zon opkomst 5:38 Zon opkomst
Zonsondergang 21:49 Zonsondergang
Updated:2024-07-14 18:31:14 bewolkt

Weather Cache is 2 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |