Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
 Management
  System

ICT-Hotlist Thema

Business Continuity Management Logo

Business Continuity Management: Een inleiding.

Wat is het doel van Business Continuity Management?

Het doel van een Business Continuity Manager is om, binnen de grenzen en voorwaarden geformuleerd door de bedrijfsleiding, zorg te dragen dat de normale activiteiten van het bedrijf, organisatie of instelling doorgang kunnen vinden binnen de gestelde termijn wanneer een calamiteit mocht optreden. Hierbij wordt ook door de wetgever nadruk gelegd op informatie/gegevens en de ICT-systemen die de gegevens ontvangen, opslaan, bewerken, weergeven en verzenden aangezien deze tot de belangrijkste middelen voor de hedendaagse bedrijfsvoering behoren.
Business Continuity Management: some calamities we all can recognize.
Business Continuity Management: Enkele calamiteiten die we allemaal herkennen.

Gevolgen van een Calamiteit

Het onverwachte moment en de vaak grote impact op het normale functioneren van een organisatie kan onder andere het volgende veroorzaken:
 • Chaos en onzekerheid
 • Demotivatie bij medewerkers
 • Diensten of producten kunnen niet (tijdig) geleverd worden
 • Financiële controle is niet meer mogelijk
 • Fraude
 • Imago/Merknaam/Reputatie schade
 • Informatie is niet meer beschikbaar
 • Vitale informatie gaat verloren
 • Verwonding of erger van Uw medewerkers
Uit een onderzoek van de Amerikaanse "National Archives & Records Administration" onder banken, verzekeraars, productie- en logistieke bedrijven toont aan dat 25% van deze bedrijven die het slachtoffer werden van een 2 tot 5 dagen durende ICT verstorende calamiteit onmiddelijk failliet gingen. 93% van de bedrijven die 10 of meer dagen zonder ICT systemen zaten, sloten binnen een jaar definitief de deuren. Confronterende cijfers waar niemand blij van wordt.

Wat te doen?

Bewust zijn dat een brandje, stroomstoring of andere calamiteit niet alleen bij de buren gebeurt is de eerste stap. Met de vragen "Wat ga ik eraan doen?" en "Wie laat ik het doen?" is een begin gezet. Volgende artikelen kunnen U wellicht op weg helpen. Binnen Uw bedrijf of organisatie kunt U Business Continuity Management het beste implementeren aan de hand van de Deming Cycle of Continuous Improvement opdat wijzigingen in Uw bedrijfsprocessen regelmatig aan de bestaande procedures worden getoetst, verbetert en geborgd.
Deming Cycle of Continuous Improvement (Plan, Do, Check en Act) met borging.
Deming Cycle of Continuous Improvement (Plan, Do, Check en Act) met borging.

Woordenlijst

Calamiteit:
Een calamiteit ontstaat veelal uit een incident van externe oorsprong, welke zich uitbreid over meerdere hard-, softwaresystemen of het personeel. Te denken valt onder andere aan:
 • Brand
 • Economische boycot
 • Epidemie
 • Hacking
 • Overstroming
 • Sabotage
 • Software fout
 • Stormschade
 • Verkeerd uitvallende update
Natuurlijk kan een storing tot een calamiteit uitgroeien. Denk bijvoorbeeld aan een server die al lange tijd als storing "oververhitting" meld en uiteindelijk een calamiteit in de vorm van een brand kan veroorzaken.
Storing:
Kort geformuleerd is een storing een afgebakend probleem dat betrekking heeft op één programma of één hardware component. Oplossingen voor storingen worden veelal gezocht in redundantie en hoge beschikbaarheid systemen (HA)
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Woensdag 17-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 19.02 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 18.96 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 76 % bewolkt
Luchtdruk 1022 hPa bewolkt
Windsnelheid 2.57 m/s bewolkt
Windrichting Noord Noord bewolkt
Zon opkomst 5:41 Zon opkomst
Zonsondergang 21:46 Zonsondergang
Updated:2024-07-17 22:02:53 bewolkt

Weather Cache is 8 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |