Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
 Management
  System

ICT-Hotlist Thema

PowerShell script om alle ondergeschikten van een manager te vinden in de Active Directory.

De Microsoft Windows Active Directory (AD DS) is de bedrijfsstandaard voor het beheren van gebruikers, computers en beveiligingsinformatie voor het kleinbedrijf tot en met multinationals.
In Active Directory kan elke gebruiker een manager en ondergeschikten hebben. De juistheid van deze relatie is erg belangrijk voor workflowsoftware die afhankelijk is van het verkrijgen van goedkeuring van het management voor het publiceren van prijslijsten of andere gevoelige informatie. Ook ICT-afdelingen zijn vaak afhankelijk van de juiste personeelsinformatie in de Active Directory om meer informatie of autorisatie te verkrijgen voor een bepaalde werknemer. Met alle HRM-mutaties kan het moeilijk zijn om een correct overzicht te hebben van alle medewerkers die rapporteren aan een bepaalde manager, vooral wanneer het dialoogvenster Gebruikerseigenschappen van Active Directory-gebruikers en computers te klein is om een schermafdruk van alle ondergeschikten te maken.
Dit PowerShell-script bevat alle namen en functieomschrijvingen van alle ondergeschikten van een opgegeven Manager. Omdat een tabteken wordt ingevoegd in de uitvoer, kan het zeer eenvoudig worden gekopieerd naar bijvoorbeeld Excel.

Gebruik

 1. Kopieer het script in een Powershell venster of ISE en start het.
 2. Voer bij de prompt de Windows-aanmeldings gebruikersnaam van de manager in.
 3. Selecteer en kopieer de uitvoer.

Script


###############################################################################################
# This PowerShell script finds all the direct reports of a manager in the Active Directory
# (AD DS) services. It can be run from any Active Directory connected Windows computer.
# The output is directReport's name and Title seperated with a tab so it can be copied and 
# pasted in Excel for example.
#
# (C)Copyrights 2019 - 2024 vanSoest.it by J.P.G. van Soest.
###############################################################################################

#Clear the screen using the good old DOS Command
cls
# Show some information to the user
"This PowerShell script displays all the Direct Reports of a manager"
"(C)Copyrights 2019 - 2024 vanSoest.it by J.P.G. van Soest."
# Get the manager user account
$Manager = Read-Host -Prompt 'Enter the Windows usercode of the manager'
# Try to resolve the usercode and get all the directReports
Try{
# Clear the screen using DOS Command"
  cls
# Resolve the usercode and get all the directReports
  $Users = Get-ADUser -Identity $manager -Properties directReports | Select -ExpandProperty directReports

# Get the number of results
  $NumberOfUsers = $Users | measure
# Select if there are any directReports
  If($NumberOfUsers.count -ne 0){ 
# Display the number of directReports and format output header
    $NumberOfUsers.count.ToString() + " Direct reports of manager: $Manager"
# Loop through all the directReports to get the Name and Title properties
    ForEach($User in $Users)
# There are Direct Reports, List Name and Title properties
    {
      $ADUser = Get-ADUser $User -Properties *
      $ADUser.Name + "`t" + $ADUser.Title
    }
  }
# The number of results equals 0. Display message
  Else {"No Direct reports of manager: $Manager found"}
}
Catch { "An error occurred: " + $_.Exception.Message + "`n" + $_.Exception.ItemName } 

Voorbeeld uitvoer

Voorbeeld 1

Wanneer de juiste Manager-gebruikerscode wordt ingevoerd bij de prompt, worden de ondergeschikten weergegeven nadat het scherm gewist is.
Invoer
This PowerShell script displays all the Direct Reports of a manager
(C)Copyrights 2019 - 2024 vanSoest.it by J.P.G. van Soest.
Enter the Windows usercode of the manager: BrianE 
Uitvoer
4 Direct reports of manager: BrianE
JohnL	Rhythm Guitar
PaulM	Bass player
GeorgeH	Lead Guitar
RingoS	Drums

Voorbeeld 2

Wanneer een onjuiste gebruikersnaam voor de Manager wordt ingevoerd, wordt een verklarend foutbericht weergegeven.
Invoer
This PowerShell script displays all the Direct Reports of a manager
(C)Copyrights 2019 - 2024 vanSoest.it by J.P.G. van Soest.
Enter the Windows usercode of the manager: AllenK 
Uitvoer
An error occurred: Cannot find an object with identity: 'AllenK' under: 'DC=vansoest,DC=local'.

Voorbeeld 3

Wanneer een werknemer geen mensen managed, zal het script rapporteren:
Uitvoer
No Direct reports of manager: RingoS found

Vereisten

Powershell gebruikt in dit script de Windows Active Directory libraries. Elke Domein Controller heeft deze standaard geïnstalleerd. Voor Uw desktop kan het nodig zijn dat de Remote Server Administration Tools (RSAT) moeten worden geïnstalleerd of geconfigureerd. Hier vind U meer informatie.
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Zondag 14-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 21.56 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 21.29 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 58 % bewolkt
Luchtdruk 1012 hPa bewolkt
Windsnelheid 4.12 m/s bewolkt
Windrichting Zuid West Zuid West bewolkt
Zon opkomst 5:38 Zon opkomst
Zonsondergang 21:49 Zonsondergang
Updated:2024-07-14 18:11:07 bewolkt

Weather Cache is 4 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |