Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
  Management
   System

ICT-Hotlist Thema

Gebruik PowerShell om een Excel sheet te maken met Active Directory gebruikers waarvan de Manager eigenschap niet is ingevuld

Dit PowerShell script leest de Microsoft Active Directory en maakt een CSV bestand met alle gebruikers (alfabetisch gesorteerd) waarvan de manager niet gespecificieerd is. De manager-eigenschap is handig voor workflow-goedkeuringen, Exchange-groepen en kostencalculaties.
# This Powershell script creates a CSV file for Excel containing all the
# users that do not have the manager property defined. The manager property
# comes in handy for workflow approvals, Exchange groups and cost calculations.
# (C)Copyright 2015 - 2024 vanSoest.it by Johan van Soest


# Wipe the screen
CLS
# Connect to the Active Directory (library will be loaded automatically on first run)
# and get all users with extended properties. Filter on no Manager, sort and export to CSV

Get-ADUser -Filter * -Properties * |
   Select DisplayName, SamAccountName, Manager |
      Where-Object ({$_.Manager -notlike "CN=*"}) |
         Sort DisplayName |
            Export-Csv -Path c:\test\Ad-Users-without-manager-information.csv
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Zondag 14-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 21.1 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 20.86 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 61 % bewolkt
Luchtdruk 1012 hPa bewolkt
Windsnelheid 4.63 m/s bewolkt
Windrichting Zuid West Zuid West bewolkt
Zon opkomst 5:38 Zon opkomst
Zonsondergang 21:49 Zonsondergang
Updated:2024-07-14 19:21:22 bewolkt

Weather Cache is 1 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |