Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
 Management
  System

ICT-Hotlist Thema

PowerShell script dat bepaald of een HotFix is geïnstalleerd op een Windows computer

Dit PowerShell script zoekt door alle geïnstalleerde hotfixes naar een door de gebruiker opgegeven hotfix nummer. Alleen het hotfix nummer hoeft ingegeven te worden. Het vereiste "KB" voorvoegsel wordt voor Uw gemak door het script toegevoegd.
Clear-Host
"******************************************************************************"
"* This PowerShell Script shows the install date for a HotFix from Microsoft."
"* You only need to provide the KB number."
"* In case the HotFix is not installed, it will also report this."
"* (C)Copyrights 2021 - 2024 vanSoest.it by Johan van Soest."
"******************************************************************************"
" "

# Ask User for HotFix KB number. Text KB not required
$KBfind = Read-host ">> Enter the HotFix KB number (KB not required)"

# Check for Substring KB and Add if necessary.
if($KBFind.ToUpper() -notlike 'KB*'){ 
  $KBfind = "KB" + $KBfind
}

# Ok now get the hotfixes in an Array
$HotFixArray = Get-HotFix

# Set up default result
$Result = "HotFix: $KBFind not found"

# Set up the counter for the progress bar
$Counter = 0

# Search the Array for the HotFix and the install date also display a progress bar

foreach($HotFix in $HotFixArray){
  if ($Hotfix.HotFixID -eq $KBfind)
  {
    $Result = "HotFix " + $HotFix.HotFixID + " was installed on " + $HotFix.InstalledOn.ToString("yyyy-MM-dd")
    Break # We have found the HotFix, so break the loop to save some microseconds ;-)
  }
  else
  {
    $PercentageDone = [math]::round((($Counter++ / $HotFixArray.Length) * 100))
    Write-Progress -Activity "Searching for HotFix $KBFind" -Status "$PercentageDone% Done" -PercentComplete $PercentageDone
  }
}

$Result
Dit script produceert de volgende (voorbeeld)uitvoer op het scherm:
******************************************************************************
* This PowerShell Script shows the install date for a HotFix from Microsoft.
* You only need to provide the KB number.
* In case the HotFix is not installed, it will also report this.
* (C)Copyrights 2021 - 2024 vanSoest.it by Johan van Soest.
******************************************************************************
 
>> Enter the HotFix KB number (KB not required): 4598481
HotFix KB4598481 was installed on 2021-01-13

PS C:\Windows\system32> 
 
Of voor het geval het script de HotFix niet heeft gevonden:
******************************************************************************
* This PowerShell Script shows the install date for a HotFix from Microsoft.
* You only need to provide the KB number.
* In case the HotFix is not installed, it will also report this.
* (C)Copyrights 2021 - 2024 vanSoest.it by Johan van Soest.
******************************************************************************
 
>> Enter the HotFix KB number (KB not required): 2376237623
HotFix: KB2376237623 not found
 
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Zondag 14-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 21.42 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 21.18 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 60 % bewolkt
Luchtdruk 1012 hPa bewolkt
Windsnelheid 3.6 m/s bewolkt
Windrichting Zuid West Zuid West bewolkt
Zon opkomst 5:38 Zon opkomst
Zonsondergang 21:49 Zonsondergang
Updated:2024-07-14 19:01:22 bewolkt

Weather Cache is 8 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |