Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
 Management
  System

ICT-Hotlist Thema

Vinden van de GPO naam voor een GPO ID of voor alle GPO ID's met PowerShell

Bemerkt U dat er nog steeds een PowerShell of CMD script uitgevoerd wordt tijdens het aanlog-proces van de gebruiker, maar kunt U niet precies de policy vinden dat dit script start? Hier is een PowerShell script om de GPO naam te vinden waarna de policy gewijzigd kan worden.
Bij voorbeeld: U wil een script in een logon policy wijzigen. Maar waar wordt het gebruikt? Hier is een methode om dit aan te pakken.
 • Het volgende commando zoekt op de aanlog server nlaaldc1 voor PowerShell scripts die gebruikt worden in de GPO's:
 c:\dir \\nlaaldc1\sysvol\vanSoest.local\Policies\*.ps1 /s
 
 Directory of \\nlaaldc1\sysvol\vanSoest.local\Policies\{002316D1-0145-4175-A989-D1236059FBC5}\User\Scripts\Logon

09/28/2016 08:34 AM        98 Create-Value.ps1
        1 File(s)       98 bytes
Het zoek resultaat toont de GPO ID 002316D1-0145-4175-A989-D1236059FBC5 in plaats van de vriendelijke display naam.
 • Copieer vervolgens de ID
 • Start vervolgens dit PowerShell script:
 ###############################################################################################
 # This PowerShell script finds the GPO name for a GPO ID as listed in the sysvol folders
 #
 # (C)Copyrights 2016 - 2024 vanSoest.it by J.P.G. van Soest
 ###############################################################################################

cls
Write-Host "This PowerShell script displays the GPO name of a certain ID or all GPO's in a sortable grid."
#Load Active Directory Group Policy module
Import-Module GroupPolicy -ErrorAction Stop

$RequestID = Read-Host -Prompt "Enter or copy the GPO ID, and I'll find the name, or enter * for all GPO's"
try{
	#Get the GPO
	if($RequestID -ne "*"){
		Get-Gpo -Guid $RequestID 
	}
	else{
		Get-Gpo -all | Select-Object ID, DisplayName | Out-GridView
	}
}
catch{
	Write-Host "An error has occurred" $_.Exception.Message $_.Exception.ItemName
}
 • Dit PowerShell script geeft de volgende uitvoer na het plakken van de ID bij de PowerShell vraag:
This PowerShell script displays the GPO name of a certain ID or all GPO's in a sortable grid.
Enter or copy the GPO ID, and I'll find the name, or enter * for all GPO's: 002316D1-0145-4175-A989-D1236059FBC5


DisplayName   : NLAAL W7 Desktop
DomainName    : vanSoest.local
Owner      : vanSoest\Domain Admins
Id        : 002316d1-0145-4175-a989-d1236059fbc5
GpoStatus    : AllSettingsEnabled
Description   : 
CreationTime   : 08-Jan-17 09:38:51
ModificationTime : 05-Feb-17 13:22:51
UserVersion   : AD Version: 1, SysVol Version: 1
ComputerVersion : AD Version: 60, SysVol Version: 60
WmiFilter    : Windows 7
Daar is de gebruikersvriendelijke DisplayName "NLAAL W7 Desktop" die eenvoudig kan worden gevonden in de Group Policy Management console.
Dit artikel is gebaseerd op het artikel: Report on Group Policy Objects that have Logon Scripts. Dat artikel geeft een script dat nog meer informatie verzameld.
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Woensdag 17-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo half bewolkt
Temperatuur 20.76 °C half bewolkt
Gevoelstemperatuur 20.75 °C half bewolkt
Luchtvochtigheid 71 % half bewolkt
Luchtdruk 1022 hPa half bewolkt
Windsnelheid 2.06 m/s half bewolkt
Windrichting Noord Noord half bewolkt
Zon opkomst 5:41 Zon opkomst
Zonsondergang 21:46 Zonsondergang
Updated:2024-07-17 21:14:23 half bewolkt

Weather Cache is 7 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |