Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
 Management
  System

ICT-Hotlist Thema

Met PowerShell de gebruikersafbeelding aanpassen in Active Directory

Het volgende voorbeeld gebruikt PowerShell™ om een gebruikersobject in de Microsoft Windows Server® Active Directory® bij te werken.
Hiermee kunt U aan de hand van de unieke gebruikersnaam een afbeelding opslaan in het gebruikersobject attribuut thumbnailPhoto. Deze thumbnailPhoto kan vervolgens getoond worden in Office en Outlook. Andere softwarepakketten kunnen deze afbeeldingen ook ondersteunen.
Er kunnen enkele replicatieproblemen met het thumbnailPhoto attribuut voorkomen afhankelijk van het Active Directory niveau op de servers. Preciezer, het schema moet aangepast worden opdat het attribuut naar de Global Catalog repliceert, dit lost de Exchange 2010 installatie procedure voor U op. Dit script werkt om dit probleem heen door de afbeelding op alle Domain Controllers aan te leveren. Tijdens het draaien toont het script alle benaderbare Domain Controllers om de foto's aan te kunnen passen.
Aangezien dit script de Active Directory moet kunnen wijzigen, moet het gestart worden met een gebruikersaccount met administratieve rechten.
Vereisten aan de afbeelding
 • Bestandsgrootte: <10KB
 • Aantal Pixels : 96x96

# **************************************************************************
# * This PowerShell script is an example how to update an Active Directory *
# * property on all domaincontrollers in an Active Directory environment. *
# * This script must run with an user account that has update rights    *
# * for the Active Directory (such as Administrator)            *
# * This example updates the user image for an user from a local disk   *
# * without using Exchange or Outlook.                   *
# * (C)Copyright 2014 - 2024 vanSoest.it by Johan van Soest        *
# **************************************************************************

# **************************************************************************
# Set up the variables. 
# This is where you can customize username and image file path.
# **************************************************************************
# Define the Active Directory unique username
$UserName = "johan"
# Define the file path to the user photo
$FilePath = "C:\users\johan\temp\johan-small.jpg"

# **************************************************************************
# Main()
# **************************************************************************

# Clear the screen before writing
cls

# Get a byte array containing the Photo
$Photo = [byte[]](Get-Content $FilePath -Encoding byte)

Write-Host "This PowerShell script updates the photo for user $UserName on all Domain Controllers."

# Load the Active Directory PowerShell provider
Import-Module ActiveDirectory

# Get all the Domain Contollers in a set
$DCs = Get-ADDomainController -filter *

# Set the photo for UserName on all Domain Controllers
ForEach($DC in $DCs){
  Write-Host "Updating server "$DC.HostName
  Set-ADUser -server $DC.HostName $UserName -Replace @{thumbnailPhoto=$Photo}
}
U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Zondag 14-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 20.94 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 20.68 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 61 % bewolkt
Luchtdruk 1013 hPa bewolkt
Windsnelheid 4.63 m/s bewolkt
Windrichting Zuid West Zuid West bewolkt
Zon opkomst 5:38 Zon opkomst
Zonsondergang 21:49 Zonsondergang
Updated:2024-07-14 19:41:18 bewolkt

Weather Cache is 1 minute(s) old.
| Current user: Gast | Login |