Graag een momentje geduld,
Verwerken van Uw verzoek...

    0%
  Business logo VanSoest.it
  ... | Switch language to English |
Sharing is caring
| Deze webpagina afdrukken. | Nederlandstalige Linkedin pagina van Johan van Soest

Reageer: Briefkaart afbeelding. Klik hier om te reageren naar Johan.

WebHalla
 Content
  Management
   System

ICT-Hotlist Thema

Bekijk gratis de waarde en ruimtelijke plannen Omgevingswet van de woningen en bedrijven in Uw buurt

Bekijk gratis de WOZ waarde van Uw woning en de woningen in de buurt.

Ook zo benieuwd naar de WOZ taxatiewaarde van Uw eigen woning maar ook die van de woningen bij U uit de buurt? Waarom is er verschil? Zie het ook op de luchtfoto's. Er zijn veel commerciële sites die erg goed te vinden zijn met Google, maar op de volgende gratis site van WOZwaardeloket.nl van de rijksoverheid kunt U aan de hand van de postcode of adres kosteloos de WOZ waarde van de woningen in Uw wijk bekijken. WOZ waarde loket

Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De Waarderingskamer is een onafhankelijke organisatie die belast is met het toezicht op en de monitoring van vastgoedtaxaties. Als gemeenten niet voldoen aan de minimale kwaliteitseisen die de organisatie stelt, wordt in eerste instantie het gemeentebestuur aangesproken. In extreme gevallen waarin noodzakelijke verbeteringen niet worden doorgevoerd, kan de Minister van Financiën besluiten de uitvoering van deze wet aan een andere partij in plaats van aan de gemeente over te laten. De gemeente fungeert zowel als toezichthoudend orgaan als kennis- en expertisecentrum op het gebied van vastgoedtaxatie en onroerendgoedbelasting.

Bekijk of Uw gemeente de WOZ taxaties goed uitvoert: https://www.waarderingskamer.nl/

Bekijk ook gratis de site Ruimtelijke plannen

Sinds de invoering van de omgevingswet per 1-1-2024 zijn de ruimtelijke plannen niet meer valide. Klik hier voor de informatie over de site van de nieuwe omgevingswet.

De rijksoverheid heeft ook een site waar U de ruimtelijke plannen van woningen en bedrijven in Nederland met de bijbehorende bestemmingsplannen kunt bekijken. Ook deze site met openbare informatie is kosteloos te bekijken. Ook de kadastrale grenzen en kadastraalnummer van het erf zijn kostenloos in te zien. Helaas doet de site het niet zo goed op mobiele apparaten, dus bekijk de site Ruimtelijke Plannen bijvoorkeur met een PC.

Bekijk ook gratis de portal van de omgevingswet 2024

Per 1 januari 2024 is de omgevingswet na vele jaren uitstel ingevoerd. De Omgevingswet, die op 26 april 2016 gepubliceerd werd in het Staatsblad, gaat over de ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen. Deze nieuwe wet voegt 26 oude decentrale wetten samen en bevat regels voor wat er buiten te zien, horen en ruiken is. Een vergunning aanvragen voor een nieuw plan of idee kan in het nieuwe digitale Omgevingsloket en wordt afgehandeld door de gemeente. In dit loket staan alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Door verschuiving van de verantwoordelijkheden en controles naar de gemeenten wordt de eerste jaren een groot gebrek aan kennis verwacht bij de kleinere gemeenten waarvan projectontwikkelaars effectief gebruik zullen maken.
Het portaal van de nieuwe omgevingswet kunt U hier vinden: Omgevingsloket. Tevens kunt U daar een vergunningscheck doen. Deze is momenteel nog in opbouw en zal veelal verwijzen naar de gemeente.

U mag stemmen over dit artikel:


Scripts en programmeervoorbeelden disclaimer

Tenzij anders vermeld, zijn de scriptcode en programmeervoorbeelden auteursrechtelijk beschermde (copyright) freeware. U mag deze wijzigen, zolang een verwijzing naar de oorspronkelijke code en een hyperlink naar de bronpagina is opgenomen in de gewijzigde code en documentatie. Het is echter niet toegestaan om (kopieën van) de scripts en programmeervoorbeelden te publiceren op uw eigen site, blog, vlog, of te distribueren op papier of een andere drager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Bij veel van de technieken gebruikt in deze scripts, met inbegrip van maar niet beperkt tot register-wijzigen of wijzigingen aan systeembestanden of instellingen, bestaat een risico dat een werkend besturingssysteem onbruikbaar wordt en gegevens verloren kunnen raken. Zorg ervoor dat U gecontroleerd heeft dat U beschikt over volledige back-ups en de bijbehorende herstelsoftware voordat U deze scripts of programmavoorbeelden gebruikt. Het gebruik van deze scripts en programmeervoorbeelden is volledig Uw eigen risico. Alle aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of niet-materiële verliezen als gevolg van het gebruik, misbruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn uitgesloten. Alle inhoud is onderhevig aan verandering en geleverd zonder verplichting.
Gegenereerd door WebHalla™ Versie 0.1.e.7 : Woensdag 17-7-2024 © Copyright 1995-2024 ing. Johan P.G. van Soest CIPM Certified Privacy Information Manager
Respons Formulier    Cookie- en Privacy statement    Responsible Disclosure procedure
Weer in Waalre door OpenWeatherMap logo bewolkt
Temperatuur 18.71 °C bewolkt
Gevoelstemperatuur 18.67 °C bewolkt
Luchtvochtigheid 78 % bewolkt
Luchtdruk 1022 hPa bewolkt
Windsnelheid 1.54 m/s bewolkt
Windrichting Noord Noord bewolkt
Zon opkomst 5:41 Zon opkomst
Zonsondergang 21:46 Zonsondergang
Updated:2024-07-17 22:12:21 bewolkt
| Current user: Gast | Login |